Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2182
Title: TÜRKİYE’DE GAZETELERDE YAYINLANAN ÇİZGİ ROMAN TARİHİ VE ÖRNEKLERİ
Authors: Özkefeli, Didem
Keywords: Çizgi roman tarihi
Gazetelerde yayınlanan çizgi roman
Türkiye’de çizgi roman
Barbaros’un Son Seferi
Abdülcanbaz
Karaoğlan
Malkoçoğlu
Tarkan
Kara Murat
Batu’nun Maceraları
Battal Gazi
History of comics
Comics published in newspapers
comics in Turkey
Barbaros’un Son Seferi
Abdülcanbaz
Karaoğlan
Malkoçoğlu
Tarkan
Kara Murat
Batu’nun Maceraları
Battal Gazi
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Çizgi roman birçok sanat dalını içerisinde barındıran, görsel bir anlatım türü olarak bilinmektedir. En çok kullandığı dil bakımından edebiyat ile görselleri kamera açısına uygun bir biçimde kareler içerisinde kullanması açısından sinema ile karşılaştıran bu sanat dalında Dünya’daki ilk örnekler gazete tirajlarını artırmak amacıyla gazetelerde başlamış, mizah dergileriyle devamlılığını sağlanmış ve birçok eser sinemaya uyarlanmıştır. Türkiye’de de aynı yol izlenmiş ve ilk çizgi roman örnekleri gazetelerde filizlenmiştir. Türkiye’de popülerleşen çizgi romanların ortak özelliği, türleri açısından tarihi, konuları bakımından kahramanlık öyküleri içermesidir. Türkiye’de gazetelerde çizgi romanın başlangıcı 1950’lere dayandırılmaktadır. Gazete çizgi romancılığı 1980’lere kadar devam etmiş, 80’den sonra dergiciliğin başlamasıyla gazetelerdeki çizgi romanlar yerini dergilere ve kitaplara bırakmıştır. Gazetelerde yayınlanan çizgi romanların en çok yaygınlaştığı dönem 1950-1975 yılları arasında olmuştur. Bu dönemde tarihi kahramanlık öyküleri ile ünlenen çizerler; Ratip Tahir Burak (Barbaros’un Son Seferi), Turhan Selçuk (Abdülcanbaz), Suat Yalaz (Karaoğlan), Ayhan Başoğlu (Malkoçoğlu), Sezgin Burak (Tarkan), Abdullah Turhan (Kara Murat), Yurdagün Göker (Batu’nun Maceraları), Bahattin Atak (Battal Gazi)’dır. Bu çalışmada saydığımız çizerlerin örnekleri üzerinden Türkiye’deki tarihi çizgi romanlar incelenmiştir. Şimdilerde çizgi roman’a olan ilgi belli kesimler tarafından devam etse de gazetelerde çizgi roman görmek pek mümkün olmuyor. Bu tez çalışması çizgi romanın gazetelerde tekrar gündeme gelmesini amaçlamaktadır. Eski çizgi romanların unutulmaması niteliğinde değerler taşıyarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2182
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
473440.pdf32.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.