Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2178
Title: ORTAOKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE SINIF YÖNETİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: Kızılkaya, Cemil
Keywords: Liderlik
Sınıf Yönetim Becerileri
Eğitim
Öğretim
Classroom Management
Management Skills
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırmanın amacı ortaokulda çalışan öğretmenlerin liderlik özellikleri ile sınıf yönetim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmiştir. Bu araştırmanın verileri; 2015–2016 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Eyüp İlçesinde bulunan ortaokullarda çalışan 304 öğretmene uygulanan “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmen Liderlik ölçeğive "Sınıf Yönetim Becerileri Ölçeği" elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20:0 paket programında frekans dağılımı, tanımlayıcı istatistik, Bağımsız T Testi, Anova ve Pearson testleri ile analiz edilmiştir. İstatistik analizler sonucunda; öğretmenlerin sınıf yönetim becerileri orta düzeyde sınıf becerisine sahip oldukları, lisans mezunlarının yüksek lisans mezunlarına göre 0,5 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca,sınıf yönetim becerileri parametresinde ise, kıdemlerine ve öğrenim durumuna göre gruplar arasında 0,5 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin Demokratik liderlik ölçeği puanları ile sınıf yönetim becerileri puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Demokratik liderlik özellikleri arttıkça sınıf yönetim becerileri de artmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2178
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
473398.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.