Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2175
Title: AFRICA IN THE NEOLIBERAL AGE: BETWEEN DEVELOPMENT AND IMF/WORLD BANK ECONOMIC POLICIES
Authors: Yundze, Gaston Beryu
Keywords: Afrika
Neoliberalizm
IMF
Dünya Bankası
Yapısal Uyarlama Politikaları (SAP)
Africa
Neoliberalism
IMF
World Bank
Structural adjustment Programmes (SAPs)
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu tezde, neo-liberalizmin Afrika’ya etkileri araştırılmış ve IMF ve Dünya Bankası’nın Afrika ülkelerine uygulamakta oldukları neoliberal politikaların değişmediği taktirde zararlı etkilerinin devam edeceği savunulmuştur. Kredilerin önkoşulu olan bu politikalar, kamu iktisadi teşebbüslerin özelleştirilmesini, ulusal paraların devalüasyonunu, tarife ve vergi gibi ticari engellerin kaldırılmasını ve özellikle kamunun sosyal hizmetler harcamalarında kısıtlamayı içermektedir. Bu tez, söz konusu neo-liberal politikalarla zengin ve fakirler arasındaki uçurumun daha fazla derinleştirdiğini ve Afrika kıtasındaki fakirliği çıkmaza soktuğunu savunmaktadır. Aynı zamanda fakirliği azaltma stratejilerinin uygulanmasının ve borçları hafifletme girişimlerinin, verimli yapısal uyarlama politikalarına katkı sağlayacağı öngörülmesine rağmen, mevcut durumda herhangi bir değişiklik yaratmadığı savunulmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2175
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
469739.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.