Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2160
Title: IMPACT OF OPEC POLICIES OVER THE GLOBAL ECONOMY: CASE OF USA
Authors: Mzwri, Ameer Mahdi
Keywords: OPEC
Petrol Bağımlılığı
Ekonomi
Ekonomik Kalkınma
Sürdürülebilirlik
OPEC
Oil Dependence
Economy
Economic Development
Sustainability
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmaya dayalı çalışma, OPEC politikalarının küresel ekonomik görünümü tarihsel olarak nasıl şekillendirdiğini Amerika Birleşik Devletleri örneğiyle açıklamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, OPEC politikalarını ön plan düzeneği şeklinde kullanan ABD’nin küresel ekonominin güçlenmesindeki rolünü derinlemesine araştırmak ve süper güç ABD’den etkilenen OPEC politikaları sebebiyle dünya ekonomilerinin (özellikle de gelişmekte olan ülkelerin) karşılaştığı temel sorunlara ilişkin bir anlayış ortaya koymaktır. Ayrıca ABD’nin petrol bakımından OPEC’e olan aşırı bağımlılığını azaltma hususunda nasıl çaba sarf ettiğine ve petrol bağımsızlığı kazanmak adına ulusal kaynakları nasıl korumayı ve geliştirmeyi amaçladığına da değinilmektedir. Çalışma, OPEC politikalarının sonuçlarının, özellikle OPEC üyesi ülkelerle pekiyi ilişkileri olmayan ABD’ninki olmak üzere, dünya ekonomilerini şekillendirmede nasıl yardımcı olduğunu incelemek üzere karma metodolojiler kullanarak yürütülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2160
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
454530.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.