Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNjuafac, Therence Ataboung-
dc.date.accessioned2019-05-25T12:26:20Z-
dc.date.available2019-05-25T12:26:20Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2155-
dc.description.abstractBu tez, özellikle potansiyeller, gelecek perspektifleri ve ilişkilerin sınırları açısından Türkiye’nin Afrika'ya yönelik artan angajmanına yönelik genel bir bakışa odaklanmıştır. Türkiye'nin Afrıka dış politikasının temel özünü inceler ve 21. yüzyılda Afrika ile ilişkilerin arkasındaki temeli analiz eder. Türkiye’nin Afrika'ya neden daha fazla ilgisi var sorusuna cevap vermeye çalışır. Diğer bir deyişle, bu çalışma 21. yüzyılda Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri canlandıran ekonomik etkileşimleri (diplomasi) inceler. Aynı zamanda Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin kurulmasında anahtar araç olarak ekonomiyi gösterir. 90'lı yıllarda Afrika olarak bilinen kıta, 21. yüzyıldaki kadar Türkiye'yi ilgilendirmemekteydi;çünkü Türkiye Batı ile Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya gibi yakın komşularıyla ilişkilerinedaha fazla önem vermekteydi. Bu çalışmada 21. yüzyılda Türkiye’nin Afrika’ya ilgisinin arkasındaki temel siyasi, ekonomik dini, kültürel ve stratejik motivasyonlarla birlikte süreçte karşı karşıya kalınan bazı zorluklar tartışılmaktadır.Bu tez üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm tezde kullanılandış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi, diplomasi, yumuşak güç ve politik ekonomi gibi bazı temel kavramları tanımlar. İkinci bölüm Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye ile Afrika arasındaki ilişki, Soğuk Savaş döneminde Afrika'ya yönelik Türk dış politikası, Afrika kavramı, Kamerun kavramı ve Türkiye kavramını sunmaktadır. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine genel bir bakış sağlar. Aynı zamanda Türkiye’nin Afrika politikasını ve Afrika Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerini şekillendiren ana unsurları ortaya koymaktadır. Üçüncü bölüm, 21. yüzyılda Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde temelde ekonomik diplomasi olmak üzere çeşitli yaklaşımları sunar.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectAfrikatr_TR
dc.subjectEkonomik diplomasitr_TR
dc.subjectEkonomik işbirliğitr_TR
dc.subjectKalkınmatr_TR
dc.subjectTicari ve ekonomik işbirliğianlaşmasıtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTürkiye'nin Afrika dış politikasıtr_TR
dc.subjectYumuşak güçtr_TR
dc.subjectAfricatr_TR
dc.subjectDevelopmenttr_TR
dc.subjectEconomic diplomacytr_TR
dc.subjectEconomic partnershiptr_TR
dc.subjectSoft powertr_TR
dc.subjectTrade and economic cooperation agreementtr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectTurkey’s Africa foreign policytr_TR
dc.titleTURKEY-AFRICA RELATIONS IN THE 21st CENTURY: ECONOMIC DIPLOMACYtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThis thesis is focused on an overview of Turkey’s increased engagement towards Africa, especially in terms of its potentials, future perspectives and limits of the relations. It portrays and examines the main essence of Turkey’s foreign policy in Africa, and equally analyses the main reason or aspects behind this relations with Africa within the 21st century. It tries to answer the questions of why Turkey has so much interest in Africa now. In other words, it explores more the economic interaction (diplomacy) that fosters the relations between Turkey and Africa in the 21st century. It equally shows the economic aspects as key instrument in building relations between Turkey and Africa. This continent known as Africa in the 90s was never a concern to Turkey as it is in this 21st century, since Turkey paid more attention to its relations with the West, and its close neighbors like Middle East, Balkans, the Caucasus and Central Asia. It discusses some of the main political, economic, religion, cultural and strategic motivations behind Turkey’s interest in Africa, as well as some of the challenges face along the line in the 21st century. This thesis consists of three main sections. The first section defines some key concepts like foreign policy, international relations, economics, diplomacy, soft power, and political economy. The second section presents the relations between Turkey and Africa during Ottoman Empire, Turkish foreign policy toward Africa in Cold War period, and a brief idea of Africa, Cameroon, and Turkey. It also gives an overview of Turkey’s relations with Africa, Turkey’s policy in Africa and the main elements shaping relations between Turkey and Africa. The third section presents the various approaches, mainly economic diplomacy approach in maintaining relations between Turkey and Africa in the 21st century.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber112tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
454521.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.