Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2140
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNas, Gülşen-
dc.date.accessioned2019-05-25T06:42:11Z-
dc.date.available2019-05-25T06:42:11Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2140-
dc.description.abstractTurunçgillerden elde edilen meyve sularında özellikle portakal suyunda, limoninden kaynaklı acılık oluşmakta ve bu acılık sektörde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Limonin, portakal suyunda acılığa sebep olan bileşen olarak bilinmekte ve bu acılık, portakal sularının duyusal özelliklerini etkileyerek tüketicinin tercihini olumsuz. yönde değiştirmektedir. Washington (navel) portakallarından elde edilen portakal sularının acılığına sebep olan, meyvede bulunan limonoat A halkası laktondur. Portakalların sıkılmasıyla meyvede bulunan acı olmayan limonoat A-halkası lakton form değiştirerek limonine (Limonin A, D dilakton) dönüşür. Bu dönüşüm aynı zamanda portakal suyuna ısıl işlem uygulanınca da meydana gelir. Bu çalışmada “Amberlite XAD-7HP” adsorbent maddesi kullanılarak Washington (navel) cinsi portakallardan elde edilen portakal sularında limoninden kaynaklı acılığın giderilmesi için denemeler yapıldı ve bu esnada portakal suyunun bazı kimyasal özellikleri (pH, titrasyon asitliği, briks) üzerindeki değişimlere bakıldı. Bu adsorbentin acılığı başarılı bir şekilde giderildiği tespit edildi. Limoninden kaynaklı acılığın I. denemede 30 ºC’de %90, II. denemede 40ºC’de %96 oranında azalttığı gözlemlendi. Elde edilen bu bulgulara göre portakal suyunda amberlite reçinesi kullanılarak limonin acılığının azaltıldığı sonucuna varıldı.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectWashington (navel)tr_TR
dc.subjectAcılık gidermetr_TR
dc.subjectLimonintr_TR
dc.subjectPortakal suyutr_TR
dc.subjectAmberlitetr_TR
dc.subjectWashington (navel)tr_TR
dc.subjectRemoval bitternesstr_TR
dc.subjectLimoninetr_TR
dc.subjectAmberlitetr_TR
dc.titlePORTAKAL SUYUNDA AMBERLİTE İLE ACILIĞIN GİDERİLMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe bitterness due to limonine in citrus juices, especially orange juice, is constituted as an important problem in food industry. Limonine is known as a bitter component and the bitterness changes the consumer opinion negatively by affecting organoleptic propeties of orange juices. Limonoate A-ring lactone found in the the citrus fruit is reason of the bitter flavor in the orange juice produced from Washington (navel) orange. The nonbitter limonoate A-ring lactone is converted to limonine (Limonine A, D dilaktone) by changing the form when squeezing orange fruits. In this study, the removal of bitterness in Washington (navel) orange juice due to limonene was examined by using “Amberlite XAD-7HP” adsorbent. In the meanwhile, the changes on some chemical properties of orange juices such as (pH, titratable acidity, brix) were investigated. It had been determined that the adsorbent was successfully removed the bitterness in Washington navel orange juice. The results showed that bitterness caused from limonene was decreased as 90% at 30°C (first trial) and 96% at 40°C (second trial). According to obtained results, the bitterness of orange juice caused from limonene was decreased by using Amberlite XAD-7HP polymeric resin.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber80tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453643.pdf3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.