Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2122
Title: ATAOL BEHRAMOĞLU HAYATI VE ŞİİRİ
Authors: Yılmaz, Figen
Keywords: Ataol Behramoğlu
Avrupa
Şiir
Fikir
Eylem
Ataol Behramoglu
Europe
Poem
Idea
Action
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: 1960’tan itibaren şiirlerini yayınlamaya başlayan A. Behramoğlu, son dönem edebiyat hayatımızın önde gelen şairlerindendir. İlk şiir kitabı 1965 yılında basılan Bir Ermeni General’dir. Son şiir kitabı ise ellinci sanat yılı adına yayınladığı Yarım Yüzyıldan Şiirler’dir. Bu çalışmada Ataol Behramoğlu’nun, şiirini merkez alarak hayatını inceledik. Bu yapılırken, hayatı ile birlikte şiirinin de gelişme evrelerini göstermeye çalıştık. Açıklayıcı ve tamamlayıcı özelliği varsa şiir dışındaki eserlerine de temas ettik. Eseri Giriş’ten sonra altı bölüm üzerine kurduk. Önsöz’de ne yapmak istediğimizi, sonuç bölümünde de yaptıklarımızı anlattık. Eserin amacı Ataol Behramoğlu’nun mümkün olduğunca tam bir biyografisini ortaya koymak olmuştur
URI: http://hdl.handle.net/11547/2122
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447815.pdf7.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.