Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2119
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarim Karim, Birdost Muhammed-
dc.date.accessioned2019-05-24T13:21:38Z-
dc.date.available2019-05-24T13:21:38Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2119-
dc.description.abstractNella Larsen’ın Geçiş ve Toni Morrison’un En Mavi Göz eserlerinde siyah karakterler kimliklerini nasıl inşa eder. Irkçılık, beyaz bir toplumda yaşayan siyahlar üzerinde her zaman olumsuz etkiler bırakmış, onların ya kendilerinden ya beyazlardan nefret etmelerine sebep olmuştur. Bu çalışma, yukarıdaki sorulara cevap verme çabasında olup, siyah karakterlerin kimlik oluşumundaki motivasyonlarını araştırmaktadır. Tez, W.E.B tarafından ortaya konulan çifte bilinç teorisinin ışığında incelenmektedir. Du Bois, aynı zamanda bu çifte bilinç teorisinin, siyah karakterlerin ırksal kimlik yapılanmasında oynadığı role değinir. Ben, bu çalışmada, Geçiş eserindeki siyah karakterler Clare ve Irene ve En Mavi Göz romanındaki Pecola’nın, baskın olan beyaz kültürün etkisi altında kendilerine bir kimlik edinme çabasını ve siyah kültürü reddederek bu ikili bilince sahip olduklarını savunmaktayım. Bu ikilik, hayatlarında engeller oluşturmakta, çünkü kendi özgün kimliklerinin yanı sıra, beyaz topluluk tarafından da kabul görmek için başka bir kimlik daha inşa etmeleri gerekmektedir. Siyahlar çifte bilince tutunarak, kendilerine beyazların gözünden bakarlar. Oysa ırkçılığın yarattığı kötü durum, Geçiş’de Brian ve En Mavi Göz’da Claudia karakterlerini reddetmeye zorlar ve beyaz topluluğa karşı bir çeşit nefret beslemelerine neden olur. Irene, Clare ve Pecola’nın aksine onlar siyah kimliklerini ve değerlerini koruma eğilimi ve gayreti içindedirler. Baskın, beyaz kültüre ait ne varsa reddederler. Baskın kültür iki romandaki siyah karakterlerin de acı çekmesine ve kendilerini tanımlamalarında zorluklar yaşamalarına neden olur. İki romanda da çifte bilince tutunanlar, kendi standartlarını karşılamadıkça onları fark etmeyen beyaz toplum tarafından fena halde kabul edilme ihtiyacı duyarlar. İki eserde de siyah topluluk korkunç bir durumdadır ve kendilerinin ikinci sınıf olduğuna inanan beyazların yararına çalışmaları beklenir. Geçiş’de Irene siyah topluluğun içinde huzur ve güven bulamaz ve New York’da yaşamakta ısrarlıdır, diğer yandan sadece çok çalışması beklenen Clare siyah bir hizmetçi olarak yaşadığı zor hayattan kaçamayacak kadar beceriksiz olduğunu düşünür ve kendine beyaz bir kadın maskesi takınır. En Mavi Göz’da Pecola, beyaz toplumun güzellik standartlarına karşılık gelen mavi gözlere sahip olma isteğindedir fakat bu durum her iki topluluk tarafından da reddedilmesine sebep olur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectNella Larsentr_TR
dc.subjectToni Morrisontr_TR
dc.subjectÇifte Bilinçtr_TR
dc.subjectIrksal Kimlik Yapılanmasıtr_TR
dc.subjectGeçiştr_TR
dc.subjectEn Mavi Göztr_TR
dc.subjectNella Larsentr_TR
dc.subjectToni Morrisontr_TR
dc.subjectDouble Consciousnesstr_TR
dc.subjectRacial Identity Constructiontr_TR
dc.subjectPassingtr_TR
dc.subjectThe Bluest Eyetr_TR
dc.titleTHE CRISIS OF IDENTITY IN NELLA LARSEN’S PASSING AND TONI MORRISON’S THE BLUEST EYEtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolHow do the black characters build their identities in Nella Larsen’s Passing and Toni Morrison’s The Bluest Eye? The practice of racism has always left negative impacts on the colored and black people in white societies leading them either to self-loath or detesting the white culture. This study is an attempt to provide an answer for the above question and explores what motivates the black characters in the formation of their identities. The thesis will be conducted under the light of double consciousness theory put forward by W.E.B. Du Bois and it also looks at how this double consciousness plays a role in constructing the black characters’ racial identities. In this study, I argue that black characters, Clare and Irene in Passing and Pecola in The Bluest Eye, make attempts to establish their identities under the influence of the dominant white culture and reject their black ones; thus, they hold double identities. This twoness creates hurdles to their lives because beside their original identity, they should strive to build another one so as to be recognized in the white society. Holding double consciousness, the black characters look at themselves through the lens of the white people. On the contrary, the plight of racism makes Brian in Passing and Claudia in The Bluest Eye reject and create a sort of abhorrence towards the white culture. In contrast to Irene, Clare and Pecola, they are inclined to and endeavor to preserve their black identities and black community values, meanwhile they refute everything belonging to the dominant social white culture. The dominant culture causes the black characters of both novels to suffer and struggle to identify themselves. The holders of double consciousness in both novels are terribly in need of recognition in the white society, which does not recognize them unless they obtain the standards set up by the white dominant culture. The black community in both novels is in a terrible situation, and the black characters are expected to act and work in favor of the white society interests, which look at the black characters as secondary people. In Passing, Irene cannot find security and pleasure in the black community; therefore, she feels comfortable and insists on living in New York; furthermore, Clare concludes that she is incompetent of escaping her arduous life as a black servant, who is expected to only work hard, as a result she disguises herself as a white woman. In The Bluest Eye, Pecola is rejected in both her community and white society due to her blackness, and this results in her striving to beautify herself by attempting to attain two blue eyes, one of the white standards of beauty.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber85tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447811.pdf913.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.