Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2119
Title: THE CRISIS OF IDENTITY IN NELLA LARSEN’S PASSING AND TONI MORRISON’S THE BLUEST EYE
Authors: Karim Karim, Birdost Muhammed
Keywords: Nella Larsen
Toni Morrison
Çifte Bilinç
Irksal Kimlik Yapılanması
Geçiş
En Mavi Göz
Nella Larsen
Toni Morrison
Double Consciousness
Racial Identity Construction
Passing
The Bluest Eye
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Nella Larsen’ın Geçiş ve Toni Morrison’un En Mavi Göz eserlerinde siyah karakterler kimliklerini nasıl inşa eder. Irkçılık, beyaz bir toplumda yaşayan siyahlar üzerinde her zaman olumsuz etkiler bırakmış, onların ya kendilerinden ya beyazlardan nefret etmelerine sebep olmuştur. Bu çalışma, yukarıdaki sorulara cevap verme çabasında olup, siyah karakterlerin kimlik oluşumundaki motivasyonlarını araştırmaktadır. Tez, W.E.B tarafından ortaya konulan çifte bilinç teorisinin ışığında incelenmektedir. Du Bois, aynı zamanda bu çifte bilinç teorisinin, siyah karakterlerin ırksal kimlik yapılanmasında oynadığı role değinir. Ben, bu çalışmada, Geçiş eserindeki siyah karakterler Clare ve Irene ve En Mavi Göz romanındaki Pecola’nın, baskın olan beyaz kültürün etkisi altında kendilerine bir kimlik edinme çabasını ve siyah kültürü reddederek bu ikili bilince sahip olduklarını savunmaktayım. Bu ikilik, hayatlarında engeller oluşturmakta, çünkü kendi özgün kimliklerinin yanı sıra, beyaz topluluk tarafından da kabul görmek için başka bir kimlik daha inşa etmeleri gerekmektedir. Siyahlar çifte bilince tutunarak, kendilerine beyazların gözünden bakarlar. Oysa ırkçılığın yarattığı kötü durum, Geçiş’de Brian ve En Mavi Göz’da Claudia karakterlerini reddetmeye zorlar ve beyaz topluluğa karşı bir çeşit nefret beslemelerine neden olur. Irene, Clare ve Pecola’nın aksine onlar siyah kimliklerini ve değerlerini koruma eğilimi ve gayreti içindedirler. Baskın, beyaz kültüre ait ne varsa reddederler. Baskın kültür iki romandaki siyah karakterlerin de acı çekmesine ve kendilerini tanımlamalarında zorluklar yaşamalarına neden olur. İki romanda da çifte bilince tutunanlar, kendi standartlarını karşılamadıkça onları fark etmeyen beyaz toplum tarafından fena halde kabul edilme ihtiyacı duyarlar. İki eserde de siyah topluluk korkunç bir durumdadır ve kendilerinin ikinci sınıf olduğuna inanan beyazların yararına çalışmaları beklenir. Geçiş’de Irene siyah topluluğun içinde huzur ve güven bulamaz ve New York’da yaşamakta ısrarlıdır, diğer yandan sadece çok çalışması beklenen Clare siyah bir hizmetçi olarak yaşadığı zor hayattan kaçamayacak kadar beceriksiz olduğunu düşünür ve kendine beyaz bir kadın maskesi takınır. En Mavi Göz’da Pecola, beyaz toplumun güzellik standartlarına karşılık gelen mavi gözlere sahip olma isteğindedir fakat bu durum her iki topluluk tarafından da reddedilmesine sebep olur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2119
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447811.pdf913.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.