Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGolfiden Chedid, Diran Roussayla-
dc.date.accessioned2019-05-24T12:33:37Z-
dc.date.available2019-05-24T12:33:37Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2113-
dc.description.abstractThis study aims to find out whether there is a gap between the teachers’ professional knowledge and their teaching practices. The survey is addressed to EFL teachers and learners. 10 teachers from a language center volunteered to become the subjects of this study. Teaching Knowledge Test (TKT) part 2 was administered and these teachers’ classes were observed to collect data for this study. In fact, the result of data analysis reveals that 16% of teachers’ knowledge is not transferred to learners. So, there is a gap between teachers’ knowledge and what they do. We believe that if teachers become aware of their weaknesses in transferring the information, they can improve their way of teaching for a professional growth and hence learners become more motivated for learning English.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectEFLtr_TR
dc.subjectELTtr_TR
dc.subjectTeachers’ cognitiontr_TR
dc.subjectTeachers’ knowledgetr_TR
dc.subjectTeachers’ techniquestr_TR
dc.subjectTeaching methodstr_TR
dc.subjectProfessional developmenttr_TR
dc.subjectTeaching practicestr_TR
dc.subjectYabancı Dil Olarak İngilizce (YDİ)tr_TR
dc.subjectİngilizce Öğretimi (İÖ)tr_TR
dc.subjectÖğretmenlerin kavramasıtr_TR
dc.subjectÖğretmenlerin bilgisitr_TR
dc.subjectÖğretmenlerin teknikleritr_TR
dc.subjectÖğretim metodlarıtr_TR
dc.subjectMesleki gelişimtr_TR
dc.subjectÖğrencilerin demotive olmasıtr_TR
dc.subjectÖğretim uygulamalarıtr_TR
dc.titleA COMPARISON OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND CLASSROOM PRACTICEStr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolBu çalışma, öğretmenlerin mesleki bilgi ve öğretim uygulamaları arasında bir boşluk olup olmadığını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yapılan anket yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlere ve öğrencilere yöneliktir. Bu çalışmadaki katılımcılar, araştırmanın konusu olmayı gönüllü olarak kabul eden bir dil merkezindeki 10 öğretmeni içermektedir. Öğretmenlik Yetkinlik Testi’nin (TKT) ikinci bölümü uygulandı ve bu öğretmenlerin sınıfları, araştırma için veri toplamak adına gözlendi. Öyle ki, elde edilen veri analizi sonucu, öğretmenlerin bilgilerinin %16’sının öğrencilere aktarılmadığını ortaya çıkarmıştır. Yani, öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve yaptıkları arasında bir boşluk vardır. Dolayısıyla, öğretmenler bilgi aktarımındaki zayıflıklarının farkına varıp mesleki gelişim için öğretim tarzlarını geliştirebilirler ve böylelikle öğrenciler İngilizce öğrenmek için daha motive olurlar.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber83tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
438365.pdf5.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.