Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2103
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAltan, Asya-
dc.date.accessioned2019-05-24T07:49:53Z-
dc.date.available2019-05-24T07:49:53Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2103-
dc.description.abstractBu tezin temel amacı, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi, kültürel ve politik ilişki temellerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, tarihsel ve siyasi olaylar cumhuriyetin kuruluşundan itibaren günümüze kadar tartışılmıştır. Türk-Macar insanları arasındaki ilişkilerin hangi dönem geliştiği ve kötü olduğu gerekçeleri ile ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Macaristan ve Türkiye arasında bugünün ilişkisini aydınlatmak ve netleştirmek için, ayrıca Cumhuriyet öncesi dönem ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi de incelendi. İlk bölümde, Osmanlılar ve Macarlar arasındaki ilk çatışmalar ele alındı ve ayrıca aralarındaki anlaşmalar siyasi anlaşmazlıklar da incelenmiştir. Birinci Süleyman dönemi önemlidir. I. Süleyman (Muhteşem 1520-1566) Macaristan’ın anahtarı Belgrad ve diğer birçok önemli Macar kaleleri ele geçirmiştir. Macaristan İmparatorluğu Buda’nın fethi ve devamında Transilvanya’nın işgaliyle çökmüştür. İkinci bölümde ise, Habsburglar ve Osmanlılar tarafından işgal ve saldırıya uğrayan Macarların durumu incelenmiştir. Macarlar ağırlıklı olarak 16. ve 17. yüzyılda bu saldırılara maruz kalmıştır. Transilvanya Valisi Sigismund (1586-1597) Osmanlı egemenliğinden kurtulmaya çalışmıştır. Macaristan öncelikle ikiye bölünmüş ve birbirleriyle uzun süre çatışan iki krallık, John Zapolya (1526-1540) ve Ferdinand Habsburg (1527-1540), tarafından yönetildi. 1541 yılında ülke, Buda’nın Türkler tarafından fethi ile üçe bölünmüştür. Aynı zamanda Macaristan üzerinde kontrol kurmaya çalışan diğer bir devlet Avusturya idi. Üçüncü bölümde, yirminci yüzyıl Türkiye-Macaristan ilişkileri ele alınmıştır. Turancılık hareketi, 20. Yüzyılın başlarında Macaristan’da doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yanında yer aldığından Türk-Macar dostluğu I. Dünya Savaşı sırasında güçlendi. Trianon Antlaşması ile topraklarını kaybeden Macaristan yönünü doğuya dönmüştür. Dördüncü bölümde, AB üyesi olmak için Türkiye ve Macaristan’da hangi süreçlerin takip edildiği belirtiliyor. Beşinci bölümde, günümüzde Turancılığın anlamı ve amacı tartışılmıştır. Geçmişten günümüze kadar nasıl değiştiği belirtilmektedir. Macaristan’ın Türkiye için önemli rollere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Macaristan Avrupalılar arasında en Türk dostu ülkedir. Türkiye’nin üniversitelerindeki Macar öğrencilerin sayılarını artırmak için çalışmalar yapılmalıdır. Macaristan’daki Türkler’in tarihi eserlerinin ortaya çıkarılması ve tanımlanması iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynar.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES INSTITUTEtr_TR
dc.subjectİlişkilertr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectMacaristantr_TR
dc.subjectOsmanlıtr_TR
dc.subjectRelationstr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectHungarytr_TR
dc.subjectOttomantr_TR
dc.titleHUNGARIAN-TURKISH RELATIONS: AN APPROACH IN POLITICAL HISTORYtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe main purpose of this thesis is to point out the basics of historical, cultural, and political relationship between Turkey and Hungary. In this context, the historical and political events were discussed from the founding of the republic until to the present day. In which period relations between Turkish- Hungarian people is worse and has improved explained in detail with the reasons. To illuminate and clarify today's relationship between Hungary and Turkey, pre-republic era and Ottoman Empire period were also reviewed. In the first section, first clashes between Ottomans and Hungarians were discussed and agreements and political disagreements between them were also studied. The period of Suleiman the first was important. Suleiman the first (The Magnificent 1520-1566) captured Belgrade the key of Hungary and many other important Hungarian castles. The conquest of Buda and in the ongoing occupation of the Transylvania Hungarian Empire collapsed. In the second part, the situation of Hungarians which were occupied and attacked by Habsburgs and Ottomans was examined. Hungarians were heavily exposed to these attacks in 16th and 17th century. Sigismund the Transylvanian governor (1586-1597) tried to get rid of the dominance of Ottoman. Hungary firstly divided into two and was ruled by two kingdoms, John Zapoly (1526-1540) and Ferdinand Habsburg (1527-1540), who clashed with each other long period. In 1541 the country was divided into three by the Turkish conquest of Buda. At the same time, another state that tries to establish control over Hungary was Austria. In the third part, twentieth century Turkey-Hungary relations are discussed. In the early 20th century, Turanism movement was born in Hungary. The Turkish-Hungarian friendship has strengthened during World War I as the Ottoman Empire took place next to Germany and the Austro-Hungarian Empire. Hungary, lost its land with the Treaty of Trianon, turned direction to eastward. In the fourth part, to be member of EU which process is followed by Turkey and Hungary is stated. In the fifth part, today the meaning and goal of Turanism is discussed. It is stated that how it has changed from the past until today. It is concluded that Hungary has many important roles for Turkey. Hungary is the most Turkish friendly country among Europeans. Studies should be done to increase the number of Hungarian students in Universities of Turkey. Identifying and unearthing historical monuments of Turks in Hungary plays an unignorable role in terms of strengthening the cultural links between two countriestr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber85tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
438349.pdf941.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.