Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2089
Title: PİYASADA SATILAN BAZI ELMA SULARINDA HPLC YÖNTEMİYLE HMF (HİDROKSİMETİLFURFURAL) TAYİNİ
Authors: Akkaya, Derya Ebru
Keywords: Elma suyu
HMF
HPLC
Depolama
Kinetik parametre
Aktivasyon enerjisi
Q10 değeri
Apple juice
HMF
HPLC
Storage
Kinetic parameter
Activation energy
Q10 value
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Şekerli gıdaların uygun olmayan sıcaklıklarda depolanması veya üretimleri esnasında uygulanan ısıl işleme tabi tutulması sonucu kimyasal tepkimelerle hidroksimetilfurfural (HMF) oluşur. Bu çalışmada, Türkiye’deki marketlerde satılan bazı elma sularındaki uygunsuzluklar gıda yönetmeliklerine göre değerlendirildi. Bu amaçla, marketlerden rastgele toplanan 8 farklı firmanın elma suyu ürünlerine sırasıyla pH, hidroksimetilfurfural (HMF) ve suda çözünür kuru madde miktarı analizleri yapıldı. Her bir örnek için HMF miktarı, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) kullanılarak analiz edildi. Elma sularındaki minimum ve maksimum HMF, pH ve suda çözünür kuru madde miktarı değerleri sırasıyla 1.77- 7.73 mg/L, 2.88-3.83 ve 11.3-11.8 olarak saptandı. Bu çalışmada ayrıca, marketlerde satılan üç farklı elma suyu örneğine 15°, 25° ve 35°C sıcaklıklarda 3 ila 6 hafta süreyle depolanması işleminin HMF oluşumuna etkisi belirlendi. Depolama süresince elma sularındaki HMF miktarlarının, depolama süresi ve sıcaklık artışına bağlı olarak arttığı tespit edildi. Depolama sonucunda HMF konsantrasyonunun üç farklı elma suyu örneğinde sırasıyla 4.39-15.89, 1.86-8.24 ve 28.55-45.89 mg/L arasında değiştiği gözlendi. Ayrıca bu ürünler üzerinde de pH ve suda çözünür kuru madde miktarı analizleri yapıldı. Yapılan kinetik hesaplamalar sonucu, elma sularında HMF oluşumunun sıfırıncı dereceden kinetik modele uyduğu saptandı. HMF oluşum reaksiyonunun aktivasyon enerjisi üç farklı elma suyu örneğinde sırasıyla 90.92, 153.17 ve 62.93 kj/mol olarak saptandı. Q10 değerlerinin sırasıyla 2.06-5.80, 6.06-10.60 ve 1.56-3.57 arasında değiştiği görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2089
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
433059.pdf14.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.