Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYılmaz, Gökçe-
dc.date.accessioned2019-05-24T06:51:26Z-
dc.date.available2019-05-24T06:51:26Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2084-
dc.description.abstractİş kazalarının son yıllardaki artışı, bu konuya ilgiyi artırmış, oluşan hassasiyet ve önlemler bu konudaki çalışmalara hız kazandırmıştır. İş kazası denilince akla gelen sektörler madencilik ve inşaattır. Gıda imalat sektörü neredeyse tehlikesiz gibi görünen, oluşan kazaların, yaşanan olayların çok da ciddiye alınmadığı, tehlike sınıfları tebliğinde bile az ve orta tehlikeli grupta yer alan bir sektördür. Gıda imalatı, en fazla işyerine sahip sektörler arasında bulunmaktadır ve 2014 yılında en çok iş kazası yaşanan beşinci sektördür. Yine 2014 yılında toplam 30 sigortalı bu kazalar sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Son beş yılın ölüm ortalaması ise 28,6 kişidir. Gelişen ve değişen teknolojiye rağmen kazaların oluşumunun önüne geçilememiştir. Bu çalışmada gıda sektöründe yaşanan iş kazaları incelenmiş, gıda sektörünün gelişimine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada, sektörün sahip olduğu riskler bakımından önemli olduğu düşünülmüş ve en fazla iş kazası görülen et ürünleri imalatı sanayi, detaylarıyla yer bulmuştur. Çalışmanın amacı; gelişen teknolojiye rağmen işçi sayısı azalsa dahi, kazalarda azalma sağlanamaması, hatta makinelerin kaza boyutlarını daha ciddi durumlara taşıyor olduğuna dikkat çekmektir. Burada iki sebep öne çıkmaktadır, teknolojinin işletmelere getirdiği yüksek maliyetlerin karşılanamaması ve bunun eski makinelerin kullanımının yaygınlaştırması, ikincisi ise teknolojinin yanında, iş güvenliğine ve makine eğitimlerine yeteri kadar önem verilmemesi. Örnek olarak seçilen bir et işletmesi incelenmiş, buradaki makineler ve kullanımlarına dair görüşler bir risk analizi şeklinde sunulmuştur. Eski ve yeni jenerasyon teknolojilerin yarattıkları farklar gösterilmiştir. Kullanılan en temel ekipmanların son jenerasyonlarının oldukça güvenli hale geldiği görülmüştür. Güvenliği yetersiz durumlarda ise kişisel koruyucu donanımlarla bunun mümkün olduğu açıklanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectGıda imalatıtr_TR
dc.subjectEt ürünleri imalat teknolojileritr_TR
dc.subjectİş sağlığı ve güvenliğitr_TR
dc.subjectFood manufacturingtr_TR
dc.subjectTechnologies of meat productiontr_TR
dc.subjectOccupational health and safetytr_TR
dc.titleGIDA İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİLERİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolWork accidents increased in recent years, has increased the interest in this matter, and the resulting sensitivity measures have been accelerating efforts in this regard. When mentioning work accidents, what comes to mind are the mining and construction sectors. Food manufacturing has more work places in industry and has the fifth most work-related accidents occurred in 2014. Again in 2014 a total of 30 workers died due to the occupational accidents. The average death ratio of accidents over the last five years is 28.6 people. In spite of changing and developing technology, accidents cannot be prevented. Occupational accidents that occurred in the food production industry were examined in this study are evaluated according to the development of the food industry. Due to the risk the meat manufacturing sector bears it is accepted to be important and as the withholder of the highest accident ratio of accidents is meat manufacturing sector, this specific sector has taken a detailed place in the study. Purpose of the study, despite the development of new technologies even decreased number of workers, failed to achieve a reduction in amount of accidents, it brings attention to more serious conditions that are caused by machines and machine replacements. Two important reasons given are, the sector was unable to cover the high costs technology bring to the companies which leads to the pervasive usage of older machines and secondly, in addition to the inner develop of technology in companies, work security and manual training of machines are not valued enough. A selected sample from a meat manufacturing factory is examined and the views on the machines and their use are presented here in the form of a risk analysis. The differences that are made by the use of old and new generation technology has been shown. The latest generation of the most basic equipment developed was found to be safe in order for companies to use. If safety is found to be inadequate for working conditions, with personal protective equipment it is stated that it is possible to maintain safety.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber68tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
433053.pdf7.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.