Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2077
Title: MARK TWAIN’S THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN AS A CHALLENGE OF SOCIAL AND RACIAL CONVENTIONS
Authors: Abdalla Khdhir, Soran
Keywords: Amerikan Edebiyatı
Irkçılık
Huckleberry Finn
Dil
American Literature
Racism
Nigger
Huckleberry Finn
Language
Issue Date: 2016
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Huckleberry Finn'in Maceraları onun yüz yıllık tarihi boyunca tartışmalara ve davet sansür yol açtı. onun iftiralarını şiddet ve isyan onun temalarını eleştirdi ve dil ve roman karakterleri ahlaki gevşekliği protesto kez nerede, yirminci yüzyılda tartışmalara yarış bir sorun haline gelmiştir. Bu tez sansür tartışma tarihini inceler ve ırkçılık yirminci yüzyıl ücretleri inceler. Huckleberry Finn çağdaş tartışma metin değişmez yorumuna merkezleri. Romanda ırk Twain'in tedavi ironi aracılığıyla sunulan olduğundan, okuyucu yazarın ironik niyeti anladığı önemlidir. romanında yarışın ırk Twain'in perspektifinden yoğun bir değerlendirme, ırk sorunu ve tasvirleri ırkçılık karşıtı motifleri onun kullanımını ortaya koymaktadır. Twain sosyal çevrenin tarafından tutsak karakterleri oluşturur. Huck, Jim ve bir bütün olarak toplumun mevcut köle sisteminin sınırları ve kültür, en önemlisi dilin diğer entrapments arasına sıkışan edilir. Huckleberry Finn o Twain diyalektik kendisine karşı dilini kullanır. Twain'in konunun tartışmalı doğası Huckleberry Finn ironi, dil ve bakış açısı Twain'in kullanımı okuyucunun tam farkındalık gerektirir. Bir anlatıcı olarak Huck figürü bölünmüş kendini ifşa ve onun gelişen bilinç ve masumiyet Twain'in sosyal hiciv parçasıdır. dil ve bakış açısı Twain'in kullanımı, ırk çift görme oluşturur. Bu ikilik On dokuzuncu yüzyılda Amerika'yı nüfuz çift bilinci temsil eder.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2077
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432607.pdf996.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.