Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2076
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMohammed, Ahmed Azeez-
dc.date.accessioned2019-05-24T05:50:57Z-
dc.date.available2019-05-24T05:50:57Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2076-
dc.descriptionabstractBu M.A Tezi temel amacı döneminde, yani Arthur Miller ve Henrik Ibsen en etkili isimlerinden birlikte genel olarak modern dram incelemektir. Onlar modern çağın belirgin play-yazar olarak kabul edilir. Arthur Miller, hangi ben iki pick up Pota ve All My Sons incelemek için onun trajik çalış iyi bilinmektedir. İkincisi, ben, Henrik Ibsen'in ünlü oyunundan Ghosts odaklanır. Arthur Miller ve Henrik Ibsen, modern drama iki güçlü yazar ve onların çalış kadar modern bir tiyatro söz konusu olduğunda en ilginç ve inandırıcı olanlar olduğunu söyleyebilirim. Ama önemli olan soru onların çalış çağdaş bireyler, ahlak ve sosyal gerçeklik hakkında bize göstermek ne olduğunu. Bu çalışma çeşitli bu soruya cevapları ve üç oyunlarla ilgili diğer pek çok soru vardır. Ben çalış içsel unsurları ile ilgili ana tema düşünün ve dönemin genel yönlerini bir tartışma yoluyla çözmek için çalışıyoruz. çalış başa ana tema Yalanlar ve aldatma, aile ve adalet vardır. Ben biz drama tarih boyunca yazılı oyunların çoğunluğu temalar herhangi ayırmak olamaz sade ve net olduğunu düşünüyorum.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectAiletr_TR
dc.subjectAldatmacasıtr_TR
dc.subjectAdalettr_TR
dc.subjectPotatr_TR
dc.subjectAll My Sonstr_TR
dc.subjectGhoststr_TR
dc.subjectHenrik Ibsentr_TR
dc.subjectArthur Millertr_TR
dc.subjectDramatr_TR
dc.subjectFamilytr_TR
dc.subjectDeceittr_TR
dc.subjectJusticetr_TR
dc.subjectCrucibletr_TR
dc.subjectAll My Sonstr_TR
dc.subjectGhoststr_TR
dc.subjectHenrik Ibsentr_TR
dc.subjectArthur Millertr_TR
dc.subjectPlaytr_TR
dc.titleDeceit, family, and justice in Miller and Ibsen’s plays Crucible, All My Sons and Ghoststr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe main goal of this M.A. Thesis is to examine the modern drama in general, along with the most influential figures of the period, namely Arthur Miller and Henrik Ibsen. They are considered to be the prominent play-writes in the modern era. Arthur Miller is well-known for his tragic plays of which I pick up the two, Crucible and All My Sons to study. Secondly, I focus on Henrik Ibsen’s famous play, Ghosts. I would say that Arthur Miller and Henrik Ibsen are the two powerful authors of the modern drama and their plays are the most interesting and credible ones as far as the modern drama is concerned. But the important question is what their plays can show us about contemporary individuals, morality, and social reality. This study has variety answers to this question and many other questions about the three plays. I try to consider the major themes which are related with the intrinsic elements of the plays and tackle them through a discussion of the general aspects of the era. The major themes that the plays deal with are Lies and deceit, family, and justice. I think it is plain and clear that we cannot dissociate any of the themes from the majority of the plays written throughout the history of drama.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber67tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432606.pdf800.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.