Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2073
Title: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEK KİMLİĞİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YANSIMASI (TELEVİZYON KOZMETİK REKLAMLARINDA GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME)
Authors: Derince, Müşerref
Keywords: Toplumsal cinsiyet
Televizyon kozmetik reklamları
Greimas
Göstergebilimsel
Public gender
Cosmetic television ad
Greimas
Semiotic method
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkek arasındaki toplumsal rol farklılıklarını ortaya koymaktadır. Toplumsal cinsiyet kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın gözle görülür bir kitle iletişim aracı olan televizyonda daha net görülmektedir. Televizyon reklamları toplumsal cinsiyetin yeniden üretilmesinde önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu çalışmada kozmetik reklamlarda oluşturulan bütünce kapsamında kadın ve erkek toplumsal cinsiyet temsilleri gösterge bilimsel yöntemi ile çözümlenecektir. Çalışma dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet gelişim kuramları açıklanmıştır. İkinci bölümde toplumsallaşma ürünü olarak toplumsal cinsiyet ve kitle iletişim araçları ile ilişkisi açılanmıştır. Üçüncü bölümde televizyon reklamları toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Paris Göstergebilim Okulu ve Greimas‟ın “eyleyensel modeli” açıklanmış,“Yeni Dove Men” ve” Axe Dark Temptation” kozmetik reklam filmleri göstergebilimsel olarak çözümlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2073
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432604.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.