Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2062
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞahin, Yaşar-
dc.date.accessioned2019-05-23T06:33:19Z-
dc.date.available2019-05-23T06:33:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2062-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Bağcılar ilçesindeki İlkokul eğitim yöneticilerinin okul kültürünün oluşması ve geliştirilmesi konusunda liderlik özelliklerini incelemektir. Bu araştırmada bazı değişkenlere göre okullardaki örgütsel güven düzeyinin farklılaşma düzeyi test edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bağcılar ilçe sınırları içinde yer alan, Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 38 ilkokulda görev yapan 1.622 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 681’i erkek, 941’i kadındır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlere 535 anket gönderilmiş ve gelen anketlerden 185’i erkek ve 201’i kadın olmak üzere toplam 386’sı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin liderlik düzeylerini belirlemek için “Liderlik Ölçeği” ve ilkokullarındaki okul kültürü düzeyini belirlemek için de “Okulda Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada Liderlik ve Örgütsel Güvenle ilgili kavramlar da ele alınmıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara varılmıştır: Bağcılar ilçesinde görev yapan İlkokul öğretmenleri; okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin okul kültürü seviyesini anlamlı bir şekilde etkilediğini belirtmişlerdir. Bu durumda İlkokul öğretmenlerinin eğitim seviyesi arttıkça okullarındaki okul kültür düzeyini yetersiz buldukları görülmüştür. Ayrıca, ilkokul öğretmenlerinin bir sendikaya üye olma durumları ile Örgütsel Güvenin alt boyutları olan Yöneticilere Olan Güven, İletişimsel Ortam ve Yeniliklere Açık Olma arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectLidertr_TR
dc.subjectEğitim Yöneticisitr_TR
dc.subjectOkul Kültürütr_TR
dc.subjectÖrgütsel Güventr_TR
dc.subjectOkul Müdürütr_TR
dc.subjectLeadershiptr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectSchool Culturetr_TR
dc.subjectScaletr_TR
dc.subjectOrganizational Trusttr_TR
dc.subjectCommunicative ethictr_TR
dc.titleİLKOKUL EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe purpose of this research is to examine the leadership of primary school managers in Bağcılar about forming and developing school culture . In this study the level of differentiation of organizational trust level in schools is tested according to some variables. The population of the study contains 1622 teachers working in 38 primary schools which are attached to National Educational Directorate in the boundaries of Bagcilar district in 2014-2015 academic year. 941 of teachers are male and 681 of them are female. 535 survey forms were sent to teachers . 386 of survey forms including 185 belonging to men and 201 belonging to women are evaluated in total assessment. In this study to determine the level of leadership of school administrators "leadership" scale and to determine the level of primary school culture "school culture scale in school " are used.Also concepts related to “ leadership” and “organizational trust” are discussed. In this study, the following conclusions were reached: Bağcılar primary school teachers working in this district stated that the leadership of school administrators affect the level of school culture in a meaningful way.When primary school teachers’ level of education increases, teachers find the level of school culture insufficient in their school.Also there is no significant relationship between being a member of a union of primary school teachers and the sub-dimensions of organizational trust which are confidence in the manager,communicative atmosphere and being open to innovations.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber57tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432583.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.