Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2057
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarakoç, Murat-
dc.date.accessioned2019-05-23T06:20:16Z-
dc.date.available2019-05-23T06:20:16Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2057-
dc.description.abstractBu tez Sylvia Plath şiirini, edebiyat ve şiirsel söylem için bir eleştiri alanı olarak öngörülen çağdaş edebi teoriler ışığında tekrar okumaktadır. Bu çalışmanın ana yaklaşımı tek bir teori çerçevesinde olmayacak çünkü Sylvia‘nın şiirleri geniş çaplı, farklı konulara dokunabilen şiirlerdir. Sylvia‘nın uygun şiirleri psikanaliz, feminist ve postmodernist teoriler ile incelenecektir. Onun hayatı ve şiiri herzaman bir karmaşa olarak görülse de, birçok eleştirmen ve araştırmacı tarafından ilgi gösterilmiştir. Yazmadaki başarısı hayatındaki parçalanmışlıktan gelmektedir ve keskin kalemi aslında yaşanmışlıklarının ürünüdür. Bu tezdeki amacım Sylvia Plath şiirini çağdaş edebi teoriler ışığında incelemek ve onun sanatını, yaşadığı dönem ve hayatıyla bağdaştırmaktır. İlk bölüm Plath‘ın ‘Daddy’, ‘Medusa’, ‘Edge’ ve ‘Contusion’ şiirlerini 50‘li ve 60‘lı yılların Amerika‘sında edebi bir trend olarak ortaya çıkan ‗Gizdökümcü Şiir‘ akımının bir parçası olarak psikanalitik bir incelemeyi içermektedir. Bu, tutucu yaklaşımlara karşı tabuların yıkıldığı bir dönemdir ve Sylvia‘da bu akımın en önemli temsilcilerinden birisi olmuştur. Sylvia‘nın ebeveynlerinden ve çocukluğundan nasıl etkilendiğini ve bunu şiirine nasıl yansıttığını inceleyeceğim. İkinci bölüm ise Sylvia Plath şiirini feminist bir okumayı içerecek. Mitolojik bir alegori olan ‘Two Sisters of Persephone’ adlı şiirinde kadın ruhunu ifade etme amacıyla Sylvia‘nın nasıl mitolojik dokundurmalar kullandığını göreceğiz. Şiir Plath‘ın zamanındaki kadın rolünü anlatan yerinde bir kurgulama ortaya çıkarmaktadır. Daha sonra onun son dönem şiirine örnek olarak ünlü ve intihar odaklı bir eser olan ‗Lady Lazarus’ şiirini inceleyeceğim. Bu şiirde o, derin intiharvari metaforların yanında toplumdaki güçlü kadın rolünü aramaktadır. Kocası Ted Hughes‘u bir akıl hocası olarak algılamaktadır; fakat birtakım intihar girşimleriyle yeni bir kadın olmayı ve erkeği alt etmeyi arzulamaktadır. Ted Hughes‘a odaklanan ‘The Jailer’ feminizm bölümünün son şiiridir. Şiirde yazar, kocasını kendi özgürlüğünü engelleyen ana etken olarak ortaya koymaktadır. Sylvia Plath şiirinin postmodern eğilimleri üçüncü bölümde incelenecektir. Sylvia Plath şiirini oldukça etkileyen soykırım imgeleri postmodern bölümün başlıca inceleme konusu olacak. Yazarın en ünlü iki şiiri ‘Daddy’ ve ‘Lady Lazarus’ bu bölümde yine ortaya çıkacak çünkü bunlar Plath‘ın soykırım söyleminin en iyi örnekleridir. Son olarak, İkinci Dünya Savaşının insanlar üzerinde ne kadar kötü etkileri olduğunu anlatan ‘Mary’s Song’ bu bölümün incelenen en son şiiri olacak. Çalışmanın sonuç bölümünde Sylvia Plath‘ın yazarlığı ve ona yazmakta ilham veren herşey gözden geçirilecek.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectPlathtr_TR
dc.subjectŞiirtr_TR
dc.subjectİngiliz Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEdebi Teoritr_TR
dc.subjectPlathtr_TR
dc.subjectPoetrytr_TR
dc.subjectEnglish Literaturetr_TR
dc.subjectLiterary Theorytr_TR
dc.titleREADING SYLVIA PLATH’S POETRY THROUGH CONTEMPORARY LITERARY THEORYtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThis dissertation reads Sylvia Plath‘s poetry through contemporary theories that have all been predicted as a field of literary and poetic criticism. The study will not centralize around one theory excusively as Plath‘s breadth of poems are well rounded in terms of touching upon different matters. Sylvia‘s relevant poems will thus be analyzed through three theories: psychoanalysis, feminism, and postmodernism. Although the relationship between her life and her poetry has always been seen as a complexity, her poems have been of interest to many critics and researchers. Her success in writing comes from the gradual disintegration of her life, with her sharp pencil being a product of her experiences. My intenton in this study is to analyze Sylvia Plath‘s poetry in light of contemporary literary theory and correlate her age and her life with her art. The first chapter will deal with a psychoanalytic examination of Plath‘s ‘Daddy’, ‘Medusa’, ‘Edge’, and ‘Contusion’ as a part of confessional poetry, a 1950‘s and 60‘s American trend within poetry. It was a collapse of taboos against conservative attitudes at that time, and Sylvia appears to have been one of the main represantatives of that trend. I will try to express how Sylvia was affected by her parents and childhood, and reflected this onto her poetry. The second chapter will be a feminist reading of Plath‘s poetry. We will see how she used mytical allusions in the aim of expressing the soul of a woman in her mythological allegory of a poem, ‘Two Sisters of Persephone’. The poem creates a relevant composition telling the role of woman during Plath‘s time. I will then examine Sylvia‘s famous suicidal poem ‗Lady Lazarus’ as an example of her late poetry. Through this, she looks for her strong role in society alongside deep metaphoric reference to suicidal metaphors. She perceives Ted Hughes, her husband, as a mentor but through attempting suicide, she wishes to become a new woman and vanquish man. ‘The Jailer’, which focuses on Ted Hughes is the last poem of the feminist reading chapter. In this poem, the writer indicates her husband as a jailer who is the prominent figure in handicaping her freedom. The postmodern undertones in Plath‘s poetry will be studied in the third chapter. Holocaust imagery that have a great impact on Sylvia Plath‘s poetry will be the centre of analysis in this section. Her two well-regarded poems ‘Daddy’ and ‘Lady Lazarus’ will re-emerge in this chapter again, for they are the best examples of Plath‘s Holocaust writing. Finally, ‘Mary’s Song’, which expresses how World War II had effected people negatively, will be the final poem studied in this chapter. In the conclusion part of the study, Plath‘s authorship and what inspired her her writing will be examined in more detail.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber142tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432538.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.