Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2047
Title: BİR YEREL HİZMET OLARAK DENİZ SUYUNUN EVLERDE ve SANAYİDE KULLANIMI
Authors: Baran, Mehmet Ali
Keywords: Yerel Yönetimler
Su
Deniz Suyunun Ayrıştırılması
Deniz Suyunun Doğrudan Kullanılması
Şehir Deniz Suyu Şebekesi
Local Government
Water
Separation Of Sea Water
Direct Use Of Sea Water
City Of The Sea Water Network
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Küresel ısınma ve diğer etkenlerle birlikte Dünya’da ve Türkiye de su sıkıntılarının gün geçtikçe artığı gözlenmektedir. Bu sıkıntılara alternatif olarak insanoğlu yeni arayışlar içinde her zaman olmuş ve olmaya da devam edecektir. Ancak, insanlığın bilinçsiz bir şekilde su tüketmesi ve kirletmesi doğanın ve insanların kendi kendilerine sonunu hazırladığının bir göstergesi olmaktadır. İnsanoğlu bu problemleri aşmak için deniz suyunu doğrudan kullanarak doğadaki tatlı su azalmalarını engellemek ve daha uzun vadede tatlı su ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Deniz suyunun doğrudan kullanılması ise gerekli yasal düzenlemeler, şehir ve mesken şebekelerinin düzenlenmesi küçük çaplı atık su arıtım tesislerinin yapılması gerekmekte olup geleceğimize daha temiz içme suyu ve daha fazla döngüsü olan kullanma suyu bırakmamız mümkündür. Çocuklarımızdan emanet aldığımız geleceğimize daha temiz, daha kullanılabilir, daha düzenli ve sistemli bir su geleceği bırakmış oluruz.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2047
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432527.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.