Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/200
Title: Karaş-Karaş Olayı’ ndaki Baktıgul, Abay Yolu’ndaki Bazaralı ile Köroğlu Destanı’ndaki Köroğlu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Authors: DUISEBAYEVA, D.
Keywords: Karaş-Karaş Olayı
köroğlu destanı
Issue Date: 2011
Publisher: 21. Yüzyılda Köroğlu ve Bolu Araştırmaları Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Bildirileri kitabı
URI: http://hdl.handle.net/11547/200
Appears in Collections:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI --- TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.