Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAslan, Zeynep Emine-
dc.date.accessioned2019-05-17T07:51:49Z-
dc.date.available2019-05-17T07:51:49Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1985-
dc.description.abstractWilliam Shakespeare (1564-1616), yalnız İngiliz Edebiyatın’da değil tüm dünyada en çok ses getirmiş oyun yazarlarından biridir. Toplumsal olayları ve insan davranışlarını bu denli güzel işlemesiyle eserleri yüzyıllardır tüm dünyada popülerliğini korumaktadır. Eserlerinde kullandığı komik diyaloglar ve sahnelerle, Shakespeare komedi ve trajediyi harmanlamıştır. Venedik Taciri, William Shakespeare’in en özel, etkileyici ve konusu itibariyle güncelliğini koruyan eserlerindendir. Bu edebi eserde insanların ötekileştirilmesinin sonuçlarını net bir şekilde görüyoruz. Insanların birbirlerine karşı saygısız ve çıkarcı oluşları istenmeyen sonuçlara neden olmuştur. Gururumuz, dünyaca ünlü Türk yazarımız Elif Şafak’ın Aşk adlı eserinde mutsuz ve hayatının monotonluğu içersinde yaşamda ki varoluşunu unutmuş ve sonrasında kendini dünyevi ve manevi aşk aracılığıyla arayan kadın karakter Ella’yı görüyoruz. Sonuç olarak bu tezde muafazakar bir Musevi olan Shylock’un insan sevgisinden uzak tutumlarıyla vardığı sonuç ile her türlü üzüntüsüne rağmen iyiliğe inancını korumuş, kendisini arayan ve neticesinde huzura ve mutluluğa kavuşan Ella’nın aşk dolu hikayesini gözlemlemekteyiz. Bu çalışma, kişinin varoluşuna bakış açısıyla, tutum ve davranışlarının nasıl şekillendiği; iyilik ve kötülük karşısındaki seçimlerimizin bizi nasıl bir sonuca götürdüğünü incelemek amacıyla yapışmıştır. Insanlar arasındaki anlaşmazlık dünya var olduğundan beri var. İlk suç Kabil'in kıskançlığı sebebiyle kardeşi Habil'i öldürmesiyle başlar. Endüstri devriminden sonra kapitalizm yani bir başka deyişle para insanların yaşamlarının temel amacı haline geldi. İnsanların açgözlülüğü ve bencilliği I. ve II. Dünya Savaşları gibi büyük yıkımlara yol açtı. Insanın egosu ve hırsları gün geçtikçe insanlığını ve maneviyatını kaybetmesine neden oldu. Modernizimden postmodernizme giden süreçte, insan daha da mutsuz ve depresif bir hale büründü. Günümüzde de, insan ilişkilerinin yapay ve samimiyetsiz bir hal aldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışma problemlerin sorgulanıp, buz dağının altına bakmak ve araştırmak için yapılmıştır. İnsanlar kendi hataları, suçları, savaşları, anlaşmazlıklarıyla kendi dünyalarını cehenneme çeviriyor. Nefret yerine eğer merhamet ve sevgiyi seçilse dünyamız daha yaşanası bir hal alabilirdi. Bu çalışmanın amacı çaresiz olmadığımız göstermektir. Nasıl güneş dünyamızın ışık kaynağı ise Allah'da tüm yaratılmışların sevgi kaynağıdır. Hiç bir insanın ölümsüz ve sonsuz olmadığı düşüncesiyele bu dünyada kavga etme yalnızca kısıtlı süremizi boşa harcamakla ilişkilendirilebilinir. Bu konu ile ilgili başta aileler evde, okulda da öğretmenler ahlaklı bireyler olmanın önemini çocuklara daha küçük yaşlardan vurgulayabilirler. Din eğitimi yalnızca dua ezberletmek değildir, iyiliği, güzel davranışları içselleştirmeyi hedef edinmelidir. Küçük yaştaki çocuklarda soyut düşünceyi anlamak zor olduğundan, ders programları daha çok pratige dayalı hazırlanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectVaroluşculuktr_TR
dc.subjectMutluluktr_TR
dc.subjectÖtekileştirmetr_TR
dc.subjectExistentialismtr_TR
dc.subjectHappinesstr_TR
dc.subjectOthernesstr_TR
dc.titleTHE MAIN CHARACTERS MODE OF EXISTENCE IN TWO LITERARY WORKS: SHYLOCK IN THE MERCHANT OF VENICE AND ELLA IN THE FORTY RULES OF LOVEtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolWilliam Shakespeare (1564-1616), is one of the most outstanding and important British authors. His plays are still very popular all over the world. By inserting comic dialogues and scenes, Shakespeare mixes comedy and tragedy in his works. The Merchant of Venice is one of William Shakespeare’s most special, impressive and current plays thanks to its contemporary content. In this literary work we can see the results of othering the others. People’s disrespectful and opportunist behaviours cause undesirable consequences. Our honour, well known Turkish writer Elif Shafak’s book The Forty Rules of Love tells us the story of an unhappy woman called Ella who forgets her existence in her monotonous life. Later she discovers herself within the love of a man called Zahara and under the light of divine love by sufism. As a conclusion in these two literary works one can observe, the conservative Jew, Shylock’s point of view which is far from the love of people and Ella’s story which is full of love. This thesis is aimed to investigate the mode of people through their point of view to the meaning of human existence. The fight between humans existed since the beginning of the world. The first crime occured with the murder of Habil by his brother Kabil. After the industrial development capitalism which means money became the goal of people's lives. People's selfishness caused the wars; I and II World Wars are the most significant ones. After this process, humans started to lose the meaning of their existence, humanity and essence. It can be thought that from modernism to postmodernism this situation got worse. As a result, people turned into a machine or mechanic item with limited feelings, senses and emotions. This situation caused many problems. Day by day society gets worse, the attitude of people to each other is artificial and people are far from sincerety. When a person questions the problem of these issues and wants to examine the bottom of the iceberg, they choose this subject. This issue is so important because nearly everyone suffers from unhappiness and depression. With crimes, wars, and arguments people’s lives turn into hell. Instead of hatred if a person prefers mercy and love, then his/her world would turn into heaven. The purpose of this study is to show that we are not desperate and alone in the universe. God is the source of love like the Sun is the source of heat to Earth. So, humans do not need to fight for anything because the meaning and existence of the person is the love of others and God. As it is known, people are not eternal or immortal, being cruel in a short time in this world is just waste of time. It can be suggested that in families, parents and at schools teachers should emphasize the importance of moral attitudes. Religious education can not be considered, not only memorising of prays, but also the education of being a decent person. As it is very difficult to separate the abstract with the concrete for small kids instead of theorotical knowledge, the syllabus should be prepared according to practical examples.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber42tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426127.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.