Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPura, Turgut-
dc.date.accessioned2019-05-16T13:57:25Z-
dc.date.available2019-05-16T13:57:25Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1965-
dc.description.abstractBilgi teknolojilerinin toplumlar üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Eğitimin amaçlarından birisi, bireyi toplumun gereksinimleri çerçevesinde yetiştirmektir. Dolayısıyla bilgi toplumlarının özelliği göz önünde bulundurularak öğrencilerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bilişim teknolojilerindeki bu gelişime paralel olarak uzaktan eğitim kavramı önem kazanmaktadır. Web tabanlı eğitim uygulamaları artık çoğu eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada web tabanlı eğitim sistemleri üzerine Türkiye ve dünya üzerinde genel bir inceleme yapılmış ve web tabanlı ders alan öğrenciler üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anketten toplanan veriler SPSS programı üzerinde tutarlılığı kontrol edilmiştir. Bu çalışma sonucunda öğrencilerden toplanan veriler analiz edilip, çıkan sonuçlara göre sistemi yenilemek amacıyla uygulama geliştirilmiştir. Uygulama geliştirmek için Visual Studio 2010 platformunda C# dilinde örnek bir yazılım geliştirilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectUzaktan Eğitimtr_TR
dc.subjectWeb Tabanlı Uygulamatr_TR
dc.subjectArşiv Sistemitr_TR
dc.subjectDistance Educationtr_TR
dc.subjectWeb-Based Applicationtr_TR
dc.subjectArchive Systemtr_TR
dc.titleWEB TABANLI EĞİTİMİN NİTELİK VE NİCELİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ VE BİR DERS ARŞİV SİSTEMİ YAZILIM ÖNERİSİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolInformation technologies are a variety of effects on communities. One of the goals of education, within the framework of the community's individual requirements is to raise a person. Therefore, the information society, taking into consideration the need of cultivating students ' property. In parallel with this development in information technology the concept of distance education is becoming increasingly important. Web-based training applications are widely used in many educational institutions. In this thesis, we made an overall review about Web-based educational systems on Turkey and the World and made a survey on students who take web-based course. We controled consistency on the data which collected from the survey on SPSS program. As a result of this study, we analyzed all data and according to the results we developed an application for updating the system. We used Visual Studio 2010 platform on C# programing language for devoloping the application.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber150tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425899.pdfTez dosyası2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.