Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAytaç, Utku Can-
dc.date.accessioned2019-05-16T13:42:05Z-
dc.date.available2019-05-16T13:42:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1964-
dc.description.abstractBu tezde Karakter Tanıma Sistemleri ele alınmıştır. C# programlama dili kullanılarak, Osmanlıca için çeviri sistemi geliştirilmiştir. Osmanlıca harfler, çeviri sistemine ASCII kod olarak girdi üreten bir optik karakter tanıma sistemi tarafından tanınmıştır. Girdi metin yükleme aşamasında, girdi metinin tüm bileşik yapılarının sistem de olup olmadığı kontrol edilir. Dokümanın ve sözlüğün içeriğine göre olası alfabe çevirimlerinin tamamı üretilir. Eğer bir çevirim elde edilemezse metnin tanınmamış parçalan kullanıcıya sorulur. Kullanıcıyla bilgisayar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak artık günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Kâğıt üzerine basılı metinlerin otomatik olarak bilgisayar ortamına aktarılması kullanıcıların zaman sarfiyatını azaltmak açısından çok önemlidir. Karakter Tanıma Sistemleri bilgisayar aracılığıyla, basılı metinlerin okunarak metinlerine dönüştürülmesi işlemidir. Tez, altı bölümden oluşmaktadır: Giriş, Bütünleşik Veri, Görüntü İşleme, Kullanılan Yöntemler, Uygulama ve Materyal, Sonuç ve Öneriler kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde, bu tezin amacı ve bu çalışma hakkında literatür araştırması yapılmıştır. Bütünleşik Veri bölümünde, Karakter Tanıma Sistemlerinin Genel Yapısı, Karakter Tanıma Sistemlerinin Çalışma Prensibi, Günümüzde Kullanılan Karakter Tanıma Sistemleri, bu sistemlerin kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları ile Osmanlıcanın Yapısı ve Osmanlı Arşivleri incelenmiştir. Görüntü İşleme bölümünde, görüntü işleme sistemlerinin çalışma prensipleri ve özellikleri incelenmiştir. Kullanılan Yöntemler bölümünde, Karakter Tanıma Sistemleri için kullanılan yöntemler belirtilmiştir. Uygulama ve Materyal bölümünde, Uygulamanın özellikleri, programın algoritması ve arayüzü anlatılmıştır. Sonuç ve Öneriler bölümünde test sonuçları değerlendirilmiş ve görüşler ve öneriler belirtilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectKarakter Tanımatr_TR
dc.subjectOsmanlıca Çeviritr_TR
dc.subjectGörüntü İşlemetr_TR
dc.subjectCharacter Recognitiontr_TR
dc.subjectOttomon Translatetr_TR
dc.subjectİmage Processingtr_TR
dc.titleKARAKTER TANIMA SİSTEMLERİ VE OSMANLICA İÇİN BİR UYGULAMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolCharacter Recognition System are discussed in this dissertation research. Translation system of the Ottoman language was developed according to the C# programming language. Ottoman letters are recognized by translation system as an optical character recognition system that is generating input as ASCII code. All compounds of structure of the input text is controlled whether the system during input text installation phase. All of the possible alphabet translations are produced according to content of document and dictionary. The unknown pieces of text is asked the user if a translation can not be obtained. Nowadays, it has become imperative to facilitate of the interaction between computer and users. Automatically, transferred to a computer system of the text printed on paper is important according to time saving for the users. Character Recognition System that is the process reading of the printed text is converted to text through the computer. The dissertation research is divided into six sections: Sections consists of Introduction, Integrated Data, Image processing, Assessment Methods, Applications and Materials, Conclusions and Recommendations Introduction section is mentioned about the aim of this dissertation research and literature review about this study. Integrated Data section is mentioned about general structure of character recognition system, working principle of character recognition system, the current character recognition systems and usage areas of this systems. Ottoman language structure with its advantages and disadvantages and examining the ottoman archives. Image processing section is mentioned about principles and characteristics of the image processing system. Assessment Methods section is mentioned about the methods used for character recognition system are indicated. Characteristics of the application is described algorithm and interface of the program in the Applications and Materials section. Finally, Test results are evaluated and the suggestions and recommendations determined in the Conclusions and Recommendations section.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber93tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425898.pdfTez dosyası4.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.