Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1964
Title: KARAKTER TANIMA SİSTEMLERİ VE OSMANLICA İÇİN BİR UYGULAMA
Authors: Aytaç, Utku Can
Keywords: Karakter Tanıma
Osmanlıca Çeviri
Görüntü İşleme
Character Recognition
Ottomon Translate
İmage Processing
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu tezde Karakter Tanıma Sistemleri ele alınmıştır. C# programlama dili kullanılarak, Osmanlıca için çeviri sistemi geliştirilmiştir. Osmanlıca harfler, çeviri sistemine ASCII kod olarak girdi üreten bir optik karakter tanıma sistemi tarafından tanınmıştır. Girdi metin yükleme aşamasında, girdi metinin tüm bileşik yapılarının sistem de olup olmadığı kontrol edilir. Dokümanın ve sözlüğün içeriğine göre olası alfabe çevirimlerinin tamamı üretilir. Eğer bir çevirim elde edilemezse metnin tanınmamış parçalan kullanıcıya sorulur. Kullanıcıyla bilgisayar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak artık günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Kâğıt üzerine basılı metinlerin otomatik olarak bilgisayar ortamına aktarılması kullanıcıların zaman sarfiyatını azaltmak açısından çok önemlidir. Karakter Tanıma Sistemleri bilgisayar aracılığıyla, basılı metinlerin okunarak metinlerine dönüştürülmesi işlemidir. Tez, altı bölümden oluşmaktadır: Giriş, Bütünleşik Veri, Görüntü İşleme, Kullanılan Yöntemler, Uygulama ve Materyal, Sonuç ve Öneriler kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde, bu tezin amacı ve bu çalışma hakkında literatür araştırması yapılmıştır. Bütünleşik Veri bölümünde, Karakter Tanıma Sistemlerinin Genel Yapısı, Karakter Tanıma Sistemlerinin Çalışma Prensibi, Günümüzde Kullanılan Karakter Tanıma Sistemleri, bu sistemlerin kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları ile Osmanlıcanın Yapısı ve Osmanlı Arşivleri incelenmiştir. Görüntü İşleme bölümünde, görüntü işleme sistemlerinin çalışma prensipleri ve özellikleri incelenmiştir. Kullanılan Yöntemler bölümünde, Karakter Tanıma Sistemleri için kullanılan yöntemler belirtilmiştir. Uygulama ve Materyal bölümünde, Uygulamanın özellikleri, programın algoritması ve arayüzü anlatılmıştır. Sonuç ve Öneriler bölümünde test sonuçları değerlendirilmiş ve görüşler ve öneriler belirtilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1964
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425898.pdfTez dosyası4.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.