Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkdağ, Yeşim-
dc.date.accessioned2019-05-16T07:00:30Z-
dc.date.available2019-05-16T07:00:30Z-
dc.date.issued2015-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1928-
dc.description.abstractReklam verenler hedeflenen kitle üzerinde en etkili reklam aracına karar verirken belirsizlik yaşamaktadırlar. Tezin amacı, bir eğitim sektöründe alanlarında uzman kişilerle yapılan toplantılar sonucunda, karar verme aşamasında yaşanan belirsizliklerden dolayı alternatifler arasından en etkili olan reklam aracı seçimi için Bulanık TOPSIS ve Oyun Teorisi yöntemleri birlikte kullanılarak farklı bir yaklaşım getirilmiştir. Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) ve iki kişilik oyun sistemi üzerine uygulama yapılmıştır. Uygulama aşamasında, Oyun Teorisi uyarınca, reklam sektörü ve aday öğrenciler olmak üzere iki oyuncu ve bu oyunculara ait stratejiler belirlenmiştir. Stratejileri değerlendirmek üzere alanlarında uzman beş karar verici tarafından yedi karar kriteri belirlenmiştir. Uzmanlar değerlendirme aşamasında, dilsel değişken ifadeler kullanılmış ve bulanık sayılara dönüştürülmüştür. Bulanık TOPSIS algoritma adımları gereğince matematiksel işlemler yapılarak oyuncuların stratejilerine göre yakınlık katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan yakınlık katsayılarına göre sıralama yapılarak oyun kazanç matrisi oluşturulmuştur. Elde edilen matrise göre denge noktası belirlenip optimal sonuca ulaşılacaktır. Böylece reklam verenlerin karar verme aşamasında kendi çıkarlarının yanı sıra hedeflediği kitlenin çıkarlarını gözeterek en etkili reklam aracı seçimi için Bulanık TOPSIS ve Oyun Teorisi yöntemlerinin birlikte uygulanabileceğini gösterilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectBulanık TOPSIStr_TR
dc.subjectReklamtr_TR
dc.subjectOyun Teorisitr_TR
dc.subjectFuzzy TOPSIStr_TR
dc.subjectAdvertisingtr_TR
dc.subjectGame Theorytr_TR
dc.titleOYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE REKLAM ARACI SEÇİM SÜRECİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ: BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolAdvertisers are experiencing uncertainty when deciding on the most effective advertising tool for the target audience. The aim of the thesis, as a result of meetings with experts in the education sector, due to uncertainties in the area of decisionmaking process for advertising tool selection methods being the most efficient among the alternatives, Fuzzy TOPSIS and Game Theory have brought a different approach by using together. The Multi-criteria decision-making in work (MCDA) and the two-player game system was applied. During the implementation phase, according to game theory, the advertising industry and prospective students, two players and the strategies of these players have been identified. To assess the strategies, seven decision criteria were identified by five decision-makers who are experts in their field. Experts in the evaluation phase, linguistic variables and expressions were used and then converted into blurry numbers. Fuzzy TOPSIS algorithm based on mathematical processing steps performed in accordance with the strategy of the players was calculated closest coefficients. According to the ranking made the calculated closeness coefficients the game winning matrix is formed. The optimal results can be determined by the balance point of the matrix results. Thus shown can be applied together and Game Theory Fuzzy TOPSIS method for the selection of the most effective advertising tool, taking into consideration the interests of the target audience as well as their interests in the decision-making of advertisers. Taking into consideration the interests of the target audience as well as their interests in the decision-making of advertisers. Thus shown Game Theory and Fuzzy TOPSIS method can be applied together for the selection of the most effective advertising tool.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber124tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407059.pdfTez dosyası1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.