Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1928
Başlık: OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE REKLAM ARACI SEÇİM SÜRECİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ: BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yazarlar: Akdağ, Yeşim
Anahtar kelimeler: Bulanık TOPSIS
Reklam
Oyun Teorisi
Fuzzy TOPSIS
Advertising
Game Theory
Yayın Tarihi: Tem-2015
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Reklam verenler hedeflenen kitle üzerinde en etkili reklam aracına karar verirken belirsizlik yaşamaktadırlar. Tezin amacı, bir eğitim sektöründe alanlarında uzman kişilerle yapılan toplantılar sonucunda, karar verme aşamasında yaşanan belirsizliklerden dolayı alternatifler arasından en etkili olan reklam aracı seçimi için Bulanık TOPSIS ve Oyun Teorisi yöntemleri birlikte kullanılarak farklı bir yaklaşım getirilmiştir. Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) ve iki kişilik oyun sistemi üzerine uygulama yapılmıştır. Uygulama aşamasında, Oyun Teorisi uyarınca, reklam sektörü ve aday öğrenciler olmak üzere iki oyuncu ve bu oyunculara ait stratejiler belirlenmiştir. Stratejileri değerlendirmek üzere alanlarında uzman beş karar verici tarafından yedi karar kriteri belirlenmiştir. Uzmanlar değerlendirme aşamasında, dilsel değişken ifadeler kullanılmış ve bulanık sayılara dönüştürülmüştür. Bulanık TOPSIS algoritma adımları gereğince matematiksel işlemler yapılarak oyuncuların stratejilerine göre yakınlık katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan yakınlık katsayılarına göre sıralama yapılarak oyun kazanç matrisi oluşturulmuştur. Elde edilen matrise göre denge noktası belirlenip optimal sonuca ulaşılacaktır. Böylece reklam verenlerin karar verme aşamasında kendi çıkarlarının yanı sıra hedeflediği kitlenin çıkarlarını gözeterek en etkili reklam aracı seçimi için Bulanık TOPSIS ve Oyun Teorisi yöntemlerinin birlikte uygulanabileceğini gösterilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1928
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
407059.pdfTez dosyası1.33 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.