Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1926
Title: ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ OYUN VE SOSYAL AĞ AMAÇLI KULLANMALARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: Kar, Birsen
Keywords: Ortaöğretim Kurumu
Öğrenci
İnternet Kullanımı
Akademik Başarı
Secondary Education Authority
The Student
Use Of The İnternet
Academic Success
Issue Date: May-2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı ortaöğretim kurumuna devam eden öğrencilerinin internet kullanım eğilimleri ile akademik başarılarının arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı içinde; İstanbul İstanbul Anadolu yakasında bulunan devlet ve özel liselerine (Anadolu, İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip, Meslek, Sağlık Meslek, vb.) devam eden tesadüfü yöntemle seçilecek 283 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada uygulamalar başlamadan önce katılımcı öğrencilere çalışma ve uygulanacak ölçekler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Araştırmada elde edilecek veriler SPSS-16 Bilgisayar-İstatistik paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre akademik başarı ile sosyal ağ ve internet oyunları arasındaki ilişkide, akademik başarıyı yansıtan öğrencilerin karne notları ile sosyal ağ ve internet oyunları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin internet kullanım eğilimleri artış gösterdikçe akademik başarıları düşüş göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1926
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407056.pdfTez dosyası1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.