Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkkuş, Murat-
dc.date.accessioned2019-05-14T07:35:40Z-
dc.date.available2019-05-14T07:35:40Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1916-
dc.description.abstractPISA, TIMSS ve PIRLS değerlendirmeleri ülkelerin fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlarındaki performanslarının izlenmesi için uluslararası karşılaştırmalı veri sağlamaktadır. Bu değerlendirmelerin sonuçları aynı zamanda politika belirleyicilerin eğitim alanında yaptıkları reformların etkililiğini değerlendirmeleri konusunda katkı sunmaktadır. 1995’ten beri bu değerlendirmelere katılan ülke ve ekonomilerin sayısı artmaktadır. Bu çalışmada PISA, TIMSS ve PIRLS değerlendirmelerinin uygulama usulleri ve değerlendirme muhtevaları tanıtılmış ve her bir değerlendirme için ülkelerin gösterdikleri performanslar ortaya konulmuştur. Fen, matematik ve okuma becerileri alanlarında 1995-2012 yılları arasında gerçekleştirilmiş PISA, TIMSS ve PIRLS değerlendirmelerinin sonuçları göz önünde bulundurulduğunda Güney Kore, Japonya, Finlandiya, Singapur ve Hong Kong’un istikrarlı bir şekilde değerlendirmelerin birçoğunda en başarılı beş ülke içerisinde yer aldığı görülmüştür. Çalışmada Türkiye’nin katıldığı çalışmaların ayrıntılı sonuçları da verilmiştir. Bu sonuçlara göre; Türkiye’nin PISA ve TIMMS’teki performansı TIMSS uygulamasına ilk katıldığı 1999 yılından beri artmaktadır. Hem PISA hem de TIMSS araştırmalarında Türkiye’nin ortalama puanı ve uluslararası üst yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranı matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarında dikkate değer düzeyde yükselmiştir. Bu araştırmalarda Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin performansları diğer bölgelere nazaran dikkate değer düzeyde düşük olduğu görülmüştür. En başarılı okullar fen liseleri olurken en düşük performans gösteren ortaöğretim kurumları ise meslek liseleri ve çok programlı liseler olmuştur. Kız öğrenciler okuma becerileri alanında tüm değerlendirmelerde erkeklere göre oldukça başarılı olmuştur. PISA, TIMSS ve PIRLS değerlendirmelerinde başarılı ülkelerin eğitim harcamalarının bütçedeki ve GSYİH içerisindeki payları ile öğrenci başına eğitim harcamalarını incelediğimizde bazı ülkelerin bazı yıllarda bu göstergelerde OECD ortalamalarının altında kaldığı görülmektedir. Bu durum ekonomik göstergelere olduğu kadar başarıyı belirleyebilecek diğer unsurlara da dikkat verilmesi gerekliliğine işaret etmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectPISAtr_TR
dc.subjectTIMSStr_TR
dc.subjectPIRLStr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectUluslararası değerlendirmetr_TR
dc.subjectPISAtr_TR
dc.subjectTIMSStr_TR
dc.subjectPIRLStr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectInternational Assesmenttr_TR
dc.titlePISA, TIMSS VE PIRLS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolPISA, TIMSS and PIRLS assesments provide international comperative data for monitoring country's performance in science, maths and reading literacy. These assesments’ outcomes also help policy makers consider about effectiveness of reforms which they practice in their education systems. The number of countries and economies which participate in these benchmarkings have increased since 1995. In this study, implementing procedures and assesment contents of PISA, TIMSS and PIRLS are introduced and for each assesment participant country's performances are presented. When outcomes of assestmens that were implemented in science, maths and reading literacy in the period of 1995-2012 taking into cosideration, South Korea, Japan, Finland, Hong Kong and Singapore seem as the countries which was consistently in the top five rank in most of these assesments. In the study, detailed outcomes of assesment in which Turkey participated are also presented. According to these outcomes, Turkey's performance in PISA and TIMSS has improved since 1999 which its first participating in TIMSS. Both in PISA and TIMSS, Turkey's average score and ratios of student who can reach high and advanced international benchmark levels have significantly increased in mathematics, science and reading literacy. In these surveys, it is seen that performance of East and Southeast Regions of Turkey is dramatically lower than performance of Turkey's other regions. Whereas most succesful schools have been science high schools, in secondary education vocational high schools and multi-program high schools have shown the poorest performance. In all assesments girls have been significantly more succesful than boys in reading literacy. When we analyse ratio of education payment in budget and GSYİH and education expenditure per student of countires which shows very high performance in PISA, TIMSS and PIRLS, it is seen that indicators of some countries were below OECD average in some years. This situation shows that it should be paid attention to the necessity of other factors which can determine success as much as we care about economic factors as well.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber139tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
399463.pdfTez dosyası1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.