Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1910
Title: ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN TERMODİNAMİK YAKLAŞIMLA ANALİZİ
Authors: Başer, Benil Büşra
Keywords: Konut sektörü
Enerji
Enerji analizi
Ekserji analizi
Enerji kullanımı
Residential sector
Energy
Energy analysis
Exergy analysis
Energy use
Energy efficiency
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Türkiye‟ de kullanılan enerjinin dağılımına bakıldığında konutlardaki enerji tüketim miktarı göze çarpmaktadır. Elektrikli ev aletleri ve aydınlatmanın tüketim oranı konutlardaki enerji tüketiminin %25‟idir. Bu çalıĢmada, konutlardaki elektrikli ev aletleri ve aydınlatmanın enerji verimlilik sınıfları incelenmiĢtir. Konutlarda Enerji verimlilik sınıfı yüksek cihazlar kullanılarak tüketimin minimize edilmesi, Türkiye ekonomisine etkisi ve gerçekleĢtirilebilir olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, Türkiye‟ de konutlardaki elektrikli ev aletleri ve aydınlatma üzerine yapılan iyileĢtirmelerin, Türkiye ekonomisine olan etkileri sayısal değerlerle ifade edilmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1910
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
394422.pdfTez dosyası3.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.