Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1895
Title: TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN TERMODİNAMİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENEREK, YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMININ GELECEK PROJEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Erdoğan, Mutlu
Keywords: Yenilenebilir enerji
Enerji analizi
Ekserji analizi
Enerji kullanımı
Enerji verimliliği
Renewable energy
Energy analysis
Exergy analysis
Energy use
Energy efficiency
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Termodinamik Analiz Yöntemi İle İncelenerek, Yenilenebilir Enerji Kullanımının Gelecek Projeksiyonlarının Değerlendirilmesi” konulu tezimin temel amacı yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji ve ekserji verimlilikleri incelenerek ülkemiz açısından en uygun kullanım şartlarının belirlenmesidir. Tezimin içeriğinde Türkiye’de fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanım durumu ve kapasitesi anlatılmıştır. Türkiye’de mevcut olan yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı ve kullanım durumu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji ile ilgili örnekler üzerinden termodinamik analiz yapılmıştır. Enerji ve ekserji verimlilikleri bu kaynaklar için hesaplanmış ve sayısal sonuçlar tablolar halinde verilmiştir. Enerji çeşitliliğinin arttırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve daha yaşanılabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakabilmemiz için yenilenebilir enerji kaynaklarının son derece büyük önem taşıdığı görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1895
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
394408.pdfTez dosyası3.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.