Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1878
Title: KALİTE, İŞLETME VE DİJİTAL ÜÇGENDE KÜTÜPHANELERİN GELECEĞİ
Authors: Aydın, Hasan
Keywords: Kalite
İşletme
Sayısallaşma
Kütüphane
Okur/araştırmacı
Quality
Business
Digitalization
Library
Reader/researcher
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Günümüz teknolojisi, işletmelere büyük olanaklar sağlamaktadır. Bu olanaklar: İşletmelerin hantal yapılarından kurtulmalarına, değişik işkalemlerinin ortadan kalkmasıyla gereksiz işgörenlerin çalıştırılmalarına, ekonomik tasarruf sağlamalarına, müşterilerine hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet vermelerine olanak sağlamaktadır. Kütüphaneler de birer işletme olarak kabul edildiğine göre, müşterilerine yani okur/araştırmacılarına hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmet vermek zorundadır. Bu hizmetin verilebilmesi kütüphanede varolan dermenin sayısal ortama aktarılması ile mümkündür. Sayısal bir kütüphane; müşterilerine zaman, mekân ve kaynak kısıtlaması olmadan değişik formatta hızlı ve güncel bilgi sunarak, müşterilerine kaliteli bir hizmet ile ekonomik tasarruf olanağı sunmuş olacaktır. Kütüphanenin sayısallaşması ile birlikte, a. Değişik kalemlerde çalışan işgörenlere ihtiyaç kalmayacak b. Dermenin yerleştirilmesi için geniş alanlara, büyük binalara gerek kalmayacak c. Dermenin restorasyonuna, korunmasına, kırtasiye, mobilya gruplarına ihtiyaç kalmayacak. d. Okur/araştırmacı mekâna bağlı kalmadan sayısal kütüphane vasıtasıyla kaliteli ve hızlı hizmet alıp güncel kaynaklara ulaşabilecek. Yukarıda saydığımız maddelerin ortadan kalkmasıyla kütüphane hantal yapıdan kurtulmuş ve artan bütçesiyle asıl hedefine odaklanacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1878
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
391633.pdfTez dosyası1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.