Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1833
Title: KADIN ÇALIŞANLARDA CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Authors: Doğan, İlknur
Keywords: Cam Tavan
Cam Tavan Sendromu
Çalışan Kadın
Görünmez Engeller
Kadın Yönetici
Glass Ceiling
Glass Ceiling Syndrome
Working Women
Invisible Barriers
Women Leaders
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Değişen ve gelişen dünyada kadının yeri ve konumu henüz istenilen düzeye gelememiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kadınların iş yaşamına katılım oranları artmaktadır. Buna rağmen kadın yöneticilerin azlığı dikkat çekmektedir. Bu duruma neden olan faktörlerden en önemlisi ve güncel olanı “cam tavan” dır. Kadınların “cam tavan” baskısı altında çalıştıkları gözlenmektedir. Kadınların birçok rolü üstlenmesi, mentor eksikliği, erkek egemen toplum ve örgütlerin var olması neticesinde kadın yönetici sayısı istenilen seviyeye ulaşamamaktadır. Kadının iş yaşamında yükselmesine engel olan “cam tavan” lar kolay ve çabuk aşılabilir engeller değillerdir. Yoğun iş temposu, çoklu rollere sahip olması, toplumsal önyargılar, yol gösterici yöneticilerin olmaması gibi nedenlerle “cam tavan” aşılamamaktadır. Araştırmada önce kadının tarihsel süreçteki çalışma yaşamı literatür çerçevesinde incelenmiştir. Daha sonra ise çalışan erkek ve kadınların kadın çalışanlarda cam tavan engellerini nasıl algıladıkları ve farklılıkları konusunda anket uygulaması yapılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1833
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
376737.pdfTez Dosyası6.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.