Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1815
Title: EĞİTİM EKONOMİSİ ÇERÇEVESİNDE MESLEKİ YETERLİLİGİN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
Authors: Değirmenci, Sinan
Keywords: Genç
Nüfus
Kalifiye Eleman
Mesleki Yeterlilik
Mesleki Eğitim
Sanayi Sektörü
Young Population
Qualified Personnel
Vocational Qualification
Vocational Training
Industrial Sector
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Uzun yıllardır ülkemizde mesleki eğitim ve mesleki yeterliliği hayata geçirmek büyük bir sorun olmuştur. Bu olgudan yola çıkan bu çalışma mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik konusu ile ilgili uygulamaları ve genç nüfus oranının Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almasına rağmen işsizlik oranının artarak devam etmesini dikkate alan bir araştırmadır. Araştırmaya göre; Ülkemizde sanayi sektöründeki kalifiye eleman eksikliği oranı % 40 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de kalifiye eleman eksikliği konusunda sanayi sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bu çalışmada, sanayi sektörünün kalifiye eleman bulamamasının sebebi; iş gücünün mesleki bilgi ve becerisiyle iş piyasası arasındaki beklentinin farklı olmasından kaynaklandığı savunulmaktadır. Bu çalışmada ‘’ Mesleki Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkısı, Avrupa’daki Mesleki Yeterlilik Sistemleri, Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Sisteminin sorunları ve önemi ‘’ araştırılmaktadır. Dört bölümden oluşan çalışmanın; birinci bölümünde Eğitim kavramı, Türkiye’deki eğitim sistemi, Eğitimin Ekonomik fonksiyonları ve Türkiye’de Mesleki Eğitimdeki sorunlar üzerine değinilmiştir. İkinci bölümde ise mesleki eğitimde yapılan çalışmalar, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Avrupa örnekleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Türkiye’deki Mesleki Yeterlilik Sistemi, Kalkınma Planlarında Mesleki Eğitim, TUİK’e ait işgücü verilerinin analizi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun SWOT analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise bu bulguların analizleri değerlendirilerek Türkiye’deki mesleki yeterlilik sisteminin eksiklikleri ve problemleri ortaya çıkartılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1815
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
385706.pdfTez Dosyası2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.