Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1808
Title: MARKALAŞMA VE KÜLTÜR STARBUCKS COFFEE VE KAHVE DÜNYASI LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ
Authors: Aydın, Derya
Keywords: Kültür
Marka
Küreselleşme
Kahve
Halkla İlişkiler
Starbucks
Kahve Dünyası
Göstergebilim
Culture
Trademark
Worlwide
Coffee
Public relations
Starbucks
Kahve Dünyası
Semiotics
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: İnsanlık tarihi değişik toplumların ve toplumsal yapıların evrimine bağlı olarak farklı kültürlere sahip olmuştur. İnsanlar toplumları, toplumlar kültürleri, kültürler de markaları etkilemektedir. Markaların kültürlerden etkilendiği gerçeğinden hareketle, bu iki kahve markasının logoları göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Özellikle uluslararası bir marka olan Starbucks daha global imgeler sergilemektedir. Kahve Dünyası ise daha yerel imgeler sergilemektedir. Seçilen iki kahve evinin marka iletişimi, ürünün doğru hedef kitlesine ulaştırılabilmesi için önem taşımaktadır. Çok uluslu küresel kuruluşlar, hedef kitle ile iletişime girebilmek için görsel algılamanın önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle logolar kurumların ve ürünlerinin hatırlanabilir olmasında önemlidir. Küresel bir marka olan Starbucks ile yerel bir marka olan Kahve Dünyası logoları göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Starbucks logosu soyut algı, Kahve Dünyası logosu somut algı oluşturmaktadır ve markalarının var olan imajlarıyla örtüşmektedirler.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1808
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
368175.pdfTez dosyası8.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.