Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAslan, Abdülhalim-
dc.date.accessioned2019-05-10T07:26:30Z-
dc.date.available2019-05-10T07:26:30Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1802-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı belediyelerde kadınlara yönelik uygulanan politikaların niteliğini, sonuçlarını ve etkilerini algı yönünden araştırmaktır. Bu doğrultuda belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılım gösteren kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyinin; ikamet etme süresine, faaliyetlere katılma süresine, gelir düzeyine, iş/çalışma durumuna, faaliyetlerden haberdar olma durumuna ve medeni duruma göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2013 yılı İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan, Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde kursiyer olarak eğitim alan toplam 350 kadın katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” ile “Yerel İktidar ve Kadın Algısı Memnuniyeti Soru Listesi” kullanılmıştır. Soru listesi, çalışma grubundaki 309 katılımcıya, 2013 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Araştırmanın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü alt problemlerini test etmek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın beşinci ve altıncı alt problemlerinde ilişkisiz örneklemler için t-test kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine ilişkin elde edilen bulgulara göre, Bağcılar Belediyesi’nin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılım gösteren kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyleri; İstanbul’da ikamet etme süresine, belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerine katılma süresine, belediyenin kadınlara yönelik faaliyetlerinden haberdar olma durumuna ve medeni duruma göre değişmemektedir. Buna karşın kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeylerinin kursiyerlerin gelir düzeylerine göre farklılaştığı görülmüştür. Asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip olan kursiyerlerin belediyenin kendilerine yönelik faaliyetlerinden memnuniyet düzeyleri orta gelir düzeyine sahip kursiyerlerden daha fazladır. Bir diğer bulguya göre kursiyerlerin yerel iktidarın kadınlara yönelik algısına ilişkin memnuniyet düzeyleri, iş/çalışma durumuna göre değişmektedir. İş oldukça bir kurumda çalışan kursiyerlerin, belediyenin kendilerine yönelik faaliyetlerinden herhangi bir kurumda çalışmayanlardan daha memnun oldukları görülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyettr_TR
dc.subjectKadın Algısıtr_TR
dc.subjectBağcılar Belediyesitr_TR
dc.subjectKadın Politikalarıtr_TR
dc.subjectYerel Siyasettr_TR
dc.subjectGendertr_TR
dc.subjectWomen's Perceptiontr_TR
dc.subjectBağcılar Municipalitytr_TR
dc.subjectWomen's Policiestr_TR
dc.subjectLocal Politicstr_TR
dc.titleYEREL İKTİDAR VE KADIN ALGISI İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe purpose of this research to investigate the policy implemented against women. In this way whether the satisfaction level of local government on perception of the women trainees taking apart in the course of municipality changable or not according to the period of residence, the time of attending to activities, income level, working status, the condition of awareness of activities and marital status are analysed. The total number of women trainees taken apart in Women and Family Cultural Art Center bound to Bağcılar Municipality in Istanbul in 2013 are consist of 350 women trainees. In the inquiry “The Demographic Information Form” and “Questionss list of Perceptions of Women on Local Government” prepared by researcher are used as the data collection tools . Questions list is implemented on 309 participants between May and April in 2013. In the assessment descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) are applied. In order to test the second, third, and fourth sub- problems One- Way Anova Analyse is used for unreleated examples.For fifth and sixth sub problems T-test is used. Taking into consideration findings releated to sub problems of research, the satisfaction level of local government on perception of the women trainees taking apart in the course of Bağcılar Municipality is not changable according to the period of residence in Istanbul, the time of attending to activities of the municipality, working status, the condition of awareness of activities and marital status. Whereas, the income level of trainees impact the satisfaction level of local government on perception of the women. To expand it, the satisfacton level of trainees taking minimum wage is more than the satisfaction level of trainees taking median wage to activities applied by the municipality for them. By gathering the other findings, the satisfaction level of local government on perception of the women trainees change according to working status. The trainees working in any institutions are more pleased than the ones who do not work in any activites of applied by institutions of the municipalities.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber119tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAbdulhalim Aslan, “Yerel İktidar ve Kadın Algısı İstanbul Bağcılar Belediyesi Örneği” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361700.pdfTez dosyası1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.