Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1799
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHacıoğlu, İsmail-
dc.date.accessioned2019-05-09T11:26:56Z-
dc.date.available2019-05-09T11:26:56Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1799-
dc.description.abstractBir yabancı dil öğrencisinin sahip olduğu kelime bilgisi, onun o hedef dildeki seviyesini gösteren en belirgin göstergelerdendir. Bu yüzden yabancı dil öğreniminde kelime bilgisinin arttırılması çok önemlidir. Bunun yanında edinilen hedef kelimelerin , mümkün olan en uzun sure akılda tutulması hedeflenir. Bu hedefin başarılabilmesi için hedef kelimelerle pratik yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı hedef kelimeleri kullanarak şiir yazmanın bu kelimelerin edinimine ve daha uzun sure akılda kalmasına olan etkisini araştırmaktır. Çalışma 2012/2013 akademik yılının bahar yarıyılında, Bursa Polis Kolejin’de yapılmıştır. Aynı dil düzeyine sahip öğrenciler ,rassal olarak iki deney ve iki control grubuna ayrılmıştır. Öğrencilerin tamamı ,haftada iki saat ve aynı yöntemle, mesleki İngilizce dersi almışlardır. Sınıf çalışmalarına ilaveten deney grubundaki öğrenciler, derslerde öğrendikleri hedef kelimeleri kullanarak kendi şiirlerini yazmışlardır. Çalışma beş hafta boyunce devam etmiş, öğrenciler çalışmadan önce , hemen ardınadan ve çalışmadan altı hafta sonra sınava alınmışlardır. Sınav sonuçları göstermiştir ki bütün öğrenciler çalışmadan öncesinden çalışma sonrasına gözle görülür bir ilerleme kaydetmişlerdir. Bunun sebebi hepsine aynı şekilde uygulanan sınıf çalışmasıdır, ama deney grupların sınav ortalamaları daha yüksek olduğu için şiir yazımın olumlu etkisi görülmüştür. Altı hafta ara verildikten sonra uygulanan sınavın sonuçlarına göre control gruplarının başarılarında ciddi bir düşme görülmüştür. Deney grupları, control gruplarından daha üstün bir başarı göstermişlerdir böylece çalışmanın hedef kelimelrin akılda kalmasına olan olumlu etkisi görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma İngilizce öğretmenleri için, sınıflarında ve sınıfdışı çalışmalarında şiir çalışmalarını dahil etmeleri için bir rehber olabilir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectŞiir Yazımıtr_TR
dc.subjectKelime Edinimitr_TR
dc.subjectAkılda Kalmatr_TR
dc.subjectEdebiyattr_TR
dc.subjectDil Öğretimitr_TR
dc.subjectWriting Poemstr_TR
dc.subjectVocabulary Gaintr_TR
dc.subjectVocabulary Retentiontr_TR
dc.subjectLiteraturetr_TR
dc.subjectLanguage Teachingtr_TR
dc.titleWRITING POEMS WITH TARGET VOCABULARY AND ITS EFFECT ON RETENTIONtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractol“The limits of your language are the limits of your world.”(Tractatus Logico-Philosophicus, 1922) says Austrian Philosopher Ludwig Wittgenstein in his famous quote. Likewise we can say that “The limits of your vocabulary are the limits of your language”. Vocabulary knowledge truly is the most solid indicator which determines the horizons of a language learner’s freedom in target language. The expansion of vocabulary, therefore, is no doubt essential but as important is the ability to retain these words in long term-memory. For long-term retention of newly learned vocabulary, practice is necessary. This study was designed to investigate the effects of practicing new vocabulary by writing poems using them. Inspiration for the study came from an applied linguist H.G. Widdowson, for him the ideal task for language learners is writing poems because writing poems is tolerant of errors. In addition, his overarching ideas on ‘use’ and ‘usage’ claim to free language classrooms from textbook language and use a language natural to competent speakers of the target language ,guided this study(Widdowson cited in Davies,2011). The study was conducted at Bursa Police College in the spring semester of the Academic year of 2012/2013. Students, with no pre-existing academic differences, were randomly assigned to two experimental and two control groups. All groups, for two periods a week and in the same manner, studied vocational English for police. In addition to classroom studies, experimental groups composed poems using the newly words and phrases they studied in the class. The treatment continued for five weeks, subjects were tested before the treatment, immediately after the treatment and six weeks after the treatment. The results revealed that all groups significantly increased their scores from pre-test to post-test, due to the classroom studies, but experimental groups performed slightly better proving the positive effect of the treatment on the gain of the words. Six weeks later the delayed post-test was applied and the results showed that there was a significant drop in the mean scores of control groups. Experimental groups clearly outperformed control groups in the delayed post-test thus proving the clear positive effect of the treatment on the retention of the target vocabulary. As a result the findings of this study may serve as guide for other teachers of English to incorporate the study and production of poetry into the classroom or afterschool.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber85tr_TR
dc.identifier.bibliographictagHACIOĞLU, İsmail. Hedef Kelimeleri Kullanarak Şiir Yazmanın Bu Kelimelerin Edinimine ve Akılda Kalmalarına Olan Etkisi ,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361690.pdfTez Dosyası1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.