Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1799
Title: WRITING POEMS WITH TARGET VOCABULARY AND ITS EFFECT ON RETENTION
Authors: Hacıoğlu, İsmail
Keywords: Şiir Yazımı
Kelime Edinimi
Akılda Kalma
Edebiyat
Dil Öğretimi
Writing Poems
Vocabulary Gain
Vocabulary Retention
Literature
Language Teaching
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bir yabancı dil öğrencisinin sahip olduğu kelime bilgisi, onun o hedef dildeki seviyesini gösteren en belirgin göstergelerdendir. Bu yüzden yabancı dil öğreniminde kelime bilgisinin arttırılması çok önemlidir. Bunun yanında edinilen hedef kelimelerin , mümkün olan en uzun sure akılda tutulması hedeflenir. Bu hedefin başarılabilmesi için hedef kelimelerle pratik yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı hedef kelimeleri kullanarak şiir yazmanın bu kelimelerin edinimine ve daha uzun sure akılda kalmasına olan etkisini araştırmaktır. Çalışma 2012/2013 akademik yılının bahar yarıyılında, Bursa Polis Kolejin’de yapılmıştır. Aynı dil düzeyine sahip öğrenciler ,rassal olarak iki deney ve iki control grubuna ayrılmıştır. Öğrencilerin tamamı ,haftada iki saat ve aynı yöntemle, mesleki İngilizce dersi almışlardır. Sınıf çalışmalarına ilaveten deney grubundaki öğrenciler, derslerde öğrendikleri hedef kelimeleri kullanarak kendi şiirlerini yazmışlardır. Çalışma beş hafta boyunce devam etmiş, öğrenciler çalışmadan önce , hemen ardınadan ve çalışmadan altı hafta sonra sınava alınmışlardır. Sınav sonuçları göstermiştir ki bütün öğrenciler çalışmadan öncesinden çalışma sonrasına gözle görülür bir ilerleme kaydetmişlerdir. Bunun sebebi hepsine aynı şekilde uygulanan sınıf çalışmasıdır, ama deney grupların sınav ortalamaları daha yüksek olduğu için şiir yazımın olumlu etkisi görülmüştür. Altı hafta ara verildikten sonra uygulanan sınavın sonuçlarına göre control gruplarının başarılarında ciddi bir düşme görülmüştür. Deney grupları, control gruplarından daha üstün bir başarı göstermişlerdir böylece çalışmanın hedef kelimelrin akılda kalmasına olan olumlu etkisi görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma İngilizce öğretmenleri için, sınıflarında ve sınıfdışı çalışmalarında şiir çalışmalarını dahil etmeleri için bir rehber olabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1799
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361690.pdfTez Dosyası1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.