Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1793
Title: HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN İÇME ve KULLANMA SULARININ KOLİFORM ve FEKAL KOLİFORM KONTAMİNASYONUNUN KLASİK ve MASS SPEKTROMETRE YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
Authors: Rifaat, Ezzat Ameer
Keywords: Su
Koliform
E. coli
En Muhtemel Sayı
MALDI-TOF-MS
Halk Sağlığı
Water
Coliform
E. coli
Most Probable Number
MALDI-TOF-MS
Public Health
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul ili ve çevresinden içme amaçlı cam ve plastik şişe suları (n=26), içme amaçlı damacana sebil suları (n=9), kullanım amaçlı şehir şebeke çeşme suları (n=41), depo suları (n=12) ve kuyu suları (n=8) olmak üzere toplam 96 adet su örnekleri toplandı. Su örnekleri toplam koliform grup bakterileri (TKGB), fekal koliform grup bakterileri (FKGB) ve E. coli (EC) varlığı bakımından En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemiyle incelendi. İnceleme sonunda E. coli pozitif örneklerden alınan kolonilerin Kütle Spektrometrisi (MASS SPEKTROMETRE) ile doğrulaması yapıldı. Klasik yöntemle yapılan incelemede cam, plastik ve damacana sularında TKGB, FKGB ve EC varlığına rastlanmazken; 41 adet çeşme su örneğinin 14‟ ünde, 8 adet depo su örneğinin 5‟ inde ve 8 adet kuyu su örneğinin 4‟ ünde TKGB, FKGB ve EC bulundu. EC pozitif su örneklerinden alınan tipik kolonilerin MASS SPEKTROMETRE (MALDI-TOF-MS) kullanılarak doğrulaması yapıldı. Doğrulama sonucunda; 1 koloni tanımlanamazken, 1 koloni % 50 EC ve % 50 P. qureuogenious ve 1 koloni % 99,9 Enterobacter asburiae olarak karakterize edildi. Kalan 9 koloni ise genus seviyesinde EC olarak doğrulandı. Sonuç olarak; bu çalışmada içme amaçlı cam, plastik ve damacana sebil sularında koliform ve fekal koliform bakteriler ile E. coli tespit edilmemesine rağmen; çeşme suları, depo suları ve kuyu sularında fekal bulaşmaya işaret eden koliform bakteriler, fekal koliform bakteriler ve E. Coli varlığına rastlandı. İnsan sağlığı bakımından özellikle E. Coli‟ nin bulaştığı su kaynaklarının tüketimi yolu ile Türkiye‟ de artan diyaliz hasta sayısı arasındaki ilişki dikkat alınmalıdır. Ayrıca bu çalışmada E. coli‟ nin hızlı tespiti için Kütle Spektrometrisi (MASS SPEKTROMETRE) kullanıldı. Ülkemizde de bu yöntemin gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya dönük araştırmalarada yaygınlaşarak kullanımının geliştirilmesi gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1793
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360522.pdfTez Dosyası2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.