Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGüleç, Yasin-
dc.date.accessioned2019-05-09T06:14:37Z-
dc.date.available2019-05-09T06:14:37Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1785-
dc.description.abstractGünümüz dünyasında yaĢanan hızlı değiĢim süreci, merkezden yönetim ve yerinden yönetim tartıĢmalarını gündeme getirmiĢtir. DeğiĢen sosyal politika anlayıĢının yerelleĢmesi Türkiye‟de henüz geliĢme aĢamasındadır. Sosyal hizmetlerin etkinliği yerel yönetimlerin mahalli ihtiyaçlara karĢı alacağı yerinden çözümlerle etkili olabilmektedir. Yerel yönetimlerin sosyal politikalar içindeki önemi, sürekli ve bilimsel yöntemlerle yapılan çalıĢmalarla sosyal hizmetlerin kurumsallaĢması ile geliĢecektir. Bu çalıĢmada, dezavantajlı sosyal grupların baĢında gelen engellilere yönelik belediyelerce uygulanan sosyal hizmetlerin niteliği, sonuçları ve etkileri araĢtırılmaktadır. Son yıllarda özellikle engelli vatandaĢların çok daha fazla etkilendiği yeni yoksulluk olarak adlandırılan kentsel yoksulluk, şehir içinde derinleşen fırsat eĢitlikleri, göç, sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarının Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı‟ndaki uygulamalar incelenerek, sosyal hizmetlerin yerelleşmesi konusunda genel bir değerlendirme yapılmış, sosyal hizmetlerin en öncelikle kesimi olan engellilerin rehabilitasyon, bilgilendirme, danışmanlık, eğitim ve istihdam alanlarında nasıl hizmet aldıkları incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectSosyal Politikatr_TR
dc.subjectSosyal Hizmettr_TR
dc.subjectYerel Yönetimlertr_TR
dc.subjectBağcılar Belediyesitr_TR
dc.subjectEngelliler Sarayıtr_TR
dc.subjectSocial Policytr_TR
dc.subjectSocial Servicestr_TR
dc.subjectLocal Governmentstr_TR
dc.subjectBağcılar Municipalitytr_TR
dc.subjectThe Palace of Handicappedtr_TR
dc.titleTÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ BAĞCILAR ENGELLİLER SARAYI ÖRNEĞİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIn today's world of rapid change in the process, the centralization and local government has raised the debate. Decentralization of the changing concept of social policy in Turkey under development. The effectiveness of social services, local governments will take against the needs of local solutions can be effective. The importance of the social policies of local governments, and the scientific methods to continuously develop the work done by the institutionalization of social services. In this study, which is one of disadvantaged social groups, social services disabled attribute applied to municipalities, outcomes and impacts are being investigated. In recent years, many more disabled people affected by poverty, a new city in the equations of opportunity, immigration, health, education and employment problems by examining the practices Bağcılar Municipality The Palace of Handicapped, made an overall assessment of Decentralization of social services. The first part of the social services people with disabilities, rehabilitation, information, consulting, training and employment services in the areas studied applications.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber151tr_TR
dc.identifier.bibliographictagYasin GÜLEÇ, Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılmasında Yerel Yönetimlerin Yeri ve ĠĢlevi Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2014.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361672.pdfTez Dosyası1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.