Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1784
Title: VERGİ USUL KANUNUNDAKİ DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ İLE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖRNEK UYGULAMALAR
Authors: Sağır, Mahmut Kemal
Keywords: Değerleme Ölçüleri
Değerleme
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Türkiye Muhasebe Standartları
Vergi Usul Kanunu
Gerçeğe Uygun Değer
Valuatıon Crıterias
International Accounting Standards
Turkish Accounting Standards
Turkish Tax Laws
Fair Value
Issue Date: 2013
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Çalışmanın amacı, Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tablolarda yer alan hesapların değerleme ölçülerinin incelenmesidir. Finansal tablolar bir işletmenin finansal karnesi olup, işletme içi ile işletme dışındaki çıkar gruplarının karar vermesi bakımından önemlidir. Bu sebeple finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru, anlaşılır, karşılaştırılabilir ve gerçeğe en uygun bilgiyi sağlaması karar vericiler açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde değerleme kavramı detaylı şekilde İncelenmiş, İkinci bölümde Vergi Usul Kanununda değerleme kavramı ve değerleme ölçüleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre değerleme kavramı ve değerleme ölçüleri, üçüncü bölümde Vergi Usul Kanunu‘ndaki değerleme ölçüleri ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre değerleme ölçüleri karşılaştırılmış, dördüncü bölümde önemli kavramlar ile ilgili örnek uygulamalar yapılmış olup, eleştiriler ve önerilerin yer aldığı sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1784
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
349143.pdfTez Dosyası1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.