Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1782
Title: KÜLTÜRLERARASI ANLAYIŞ VE İLETİŞİM KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ ÇALIŞANLARIN KÜLTÜREL DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Authors: Erebak, Serkan
Keywords: Kültür
Kültürlerarası Anlayış
İletişim
Kültürlerarası İletişim
Culture
Cross-Cultural Understanding
Communication
Cross Cultural Communication
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Küreselleşen dünyamızda, çeşitli uluslardan i nsanlar birlikte yaşayabilir ve çalışabilir. Farklı kültürden insanların birbirleri yle etkileşime geçmesi ve birbirlerine daha bağımlı hale gelmesi sonucunda, insanlar etkili kültürlerarası iletişim sağlamak için kültürlerarası iletişimin ne kadar önemli olduğunu yeniden düşünmeye zorundadırlar. Bu, kültürel farklılıklara dair farkındalık geliştirmekle ve diğer insanların kültürleri ne saygı duymak için bazı davranışları değiştirmekle mümkündür. Bu araştırmanın amacı kültürlerarası anlayış ve iletişim konusunda alınan eğitim ile kültürlerarası duyarlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, Dünya Gençlik Gemisi Programının geçmiş katılımcısı olup olmadığı; eğer geçmiş katılımcısı ise kültürlerarası anlayış eğitimini alıp almadıkları ve genel olarak önceden kültürlerarası iletişim konusunda eğitim alıp almadıklarına göre gruplara ayrılmıştır. Tüm katılımcıların doldurduğu ölçek sonucunda elde edilen veriler incelenmiştir. Farklı uluslardan iş hayatında olan insanların katıldığı bu çalışma i le birlikte bireylere kültürlerarası anlayış ve iletişim konusunda eğitimler verilmesinin faydalarına daha derin bir bakış sağlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1782
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361669.pdfTez Dosyası4.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.