Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1781
Title: İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (MEBİM)’İN “ALO 147” NO.LU İLETİŞİM HATTINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Authors: Ersan, Hüseyin
Keywords: İletişim hattı
İletişim
İlkokul yöneticisi
Okul
Öğretmen
Şikâyet
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) “ALO 147”
Communication line
Communication
Primary Administrators School
Teachers
Complaint
Communication Call Center of Ministry Education MEBİM ALO 147
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşlardan gelecek her türlü; talep, şikâyet, görüş, öneri, ihbar ve sorunların etkin hızlı bir çözüme kavuşturmak amacıyla, Türkiye genelinde tek bir telefon numarasıyla ulaşılabilen, 7/24 hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM)’in “ALO 147” no.lu telefon hattına ilişkin, ilkokul yöneticilerinin değerlendirmelerini kapsamaktadır. Çalışma, ilkokul yöneticileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, ses kayıt cihazı ile ses kaydı yapılarak, ses kaydı istemeyen yöneticilerden ise önceden hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan mülakat formu doldurtularak, sorulara verilen yanıtlarla ilgili not tutularak ve bunların çözümlemelerinin yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul ili; Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Beşiktaş, Şirinevler, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde bulunan 34 ilkokul yöneticisi ile tesadüfî örneklem alınarak gerçekleştirilmiş olup, her görüşme 15 ile 20 dakika arasında bir süreyi içermektedir. Araştırmadan elde edilen verilere dayanılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır; Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM)’in “ALO 147” no.lu iletişim hattı ile ilgili yeterli düzeyde bilgilendirmenin yapılamadığından, amacının anlaşılamadığı, kullanıcıların iletişim hattını; okulla, yöneticilerle ve de çoğunlukla öğretmenlerle olan ilişkilerinden kaynaklı şikâyet etme amaçlı kullandıkları, bundan yönetici ve öğretmenlerin rahatsız ve tedirgin olduğu, iş yükünü arttırıp, çalışma motivasyonu ve okul iklimini bozduğu, veli, öğrenci, öğretmen ve yönetici iletişimini olumsuz yönde etkilediği, bunun sebebinin ise okullara bildirilen şikâyetlerin inceleme ve soruşturmalar sonucunda büyük çoğunluğunun asılsız iddialardan ibaret olduğu, iletişim hattının öğrenci ve veliler tarafından bir tehdit unsuru gibi algılanıp kullanıldığı belirlenmiştir. Yöneticilerin iletişim hattını öğretmenler ve kendileri için yeterli bilgi alınamaması nedeni ile gereksiz bulup kullanmadıkları, bunun sebebinin ise telefonlara cevap veren iletişim hattı çalışanlarının Türk Milli Eğitim Sistemine, Milli Eğitim Mevzuatına, okul iş ve işleyişine, okulda görevli personelin görev yetki, sorumluluk ve sınırlılıklarına ilişkin bilgi ve donanımlarının yetersizliği olarak gördükleri belirtilmiştir. Ancak amacına uygun kullanıldığında öğrenci, veli ve diğer okul iş görenleri açısından faydalı olabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir. (MEBİM) “ALO 147” iletişim hattının bu haliyle kullanılmaması, kaldırılması görüşü ağır basmaktadır. Hattın geliştirilmesi konusunda ise; şikâyetçilerin kimliklerinin gizli tutulmaması, şikâyetlerin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak uzman bir ekipten oluşan kurulca incelenip bir süzgeçten geçirilerek, ön değerlendirme sonucunda okullara bildirilmesi, soruşturmayı yapacak kişilerin konunun uzmanı olan kişilerce gerçekleştirilmesi, gereksiz yazışmaların ortadan kaldırılması yönünde değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu çalışma; ilkokul yöneticilerinin MEBİM’in “ALO 147” no.lu iletişim hattına ilişkin değerlendirmelerinin belirlenmesi, uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların belirlenip çözüm önerilerinde bulunulması bakımından önem arz etmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1781
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361668.pdfTez Dosyası1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.