Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1768
Title: MÜZAKERELERİN BAŞARILI SONUÇLANMASINDA İLETİŞİMİN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
Authors: Köksal, Sinem
Keywords: Müzakere
İletişim
Öğretmen
Negotiation
Communication
Teacher
Issue Date: 2011
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Müzakere, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilim adamları, müzakere kavramına son yıllarda daha çok değer vermeye başlamışlardır. Bunun yanında müzakerelerin merkezi olan iletişime verilen önem oldukça azdır. Müzakerelerde kullanılan iletişim yöntemlerini ve sonuçlarını araştıran çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışmada öğretmenlerin yaptıkları müzakerelerde iletişimin etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada internet üzerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Değişik branşlarda toplam 555 öğretmen araştırmaya katılmıştır. Çalışma için “Müzakerelerde İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” adı altında bir anket hazırlanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin kişisel bilgilerini toplamak amacıyla Kişisel Bilgi formuna, ikinci bölümde ise müzakerelerde kullanılan müzakere tarzlarını ve iletişim becerilerini belirlemek üzere 30 adet soruya yer verilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yaş, cinsiyet, medeni ve öğrenim durumlarına bağlı olarak müzakere ve iletişim tarzlarında anlamlı farklılıklar saptanamamıştır. Bunun nedeninin öğretmenlik mesleğiyle direk alakalı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenler, mesleklerinden getirdiği bazı özellikleri hayatlarının her alanında uygulamaktadırlar.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1768
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
336008.pdfTez Dosyası773.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.