Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1746
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKazma, Erinç-
dc.date.accessioned2019-05-07T14:05:31Z-
dc.date.available2019-05-07T14:05:31Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1746-
dc.description.abstractBu araştırmada İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri arasında obezite prevalansı ve oluşum nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. Öğrencilere beslenme alışkanlıkları, günlük diyetleri ve fiziksel aktiviteleri kapsayan 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerden bazı kan parametreleri sonuçları istenmiştir. Araştırmaya 136 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 169 öğrenci katılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Buna göre öğrencilerin %21.3’ünün obez, %31.3’ünün pre-obez, %45.6’sının ideal ve %1.8’inin zayıf olduğu saptanmıştır. Araştırmada BKİ ile bazı kan parametreleri arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. BKİ ile Aspartat Aminotransferaz (p<0.01), Alanin Aminotransferaz (p<0.01), Trigliserid (p<0.01), Serum Demiri (p<0.05), Tiroid Stimüle Edici Hormon (p<0.05), Serbest Triyodotironin (p<0.05) arasında istatistiksel olarak pozitif; buna karşın HDL kolesterol (p<0.01) ile arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Obezite ile beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve fiziksel hareketsizlik arasında yakın bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir bölümünün spor yapmadıkları, sınav döneminde stres nedeniyle daha fazla yemek yedikleri ve genelde fast food tarzı yiyecekler tercih etikleri tespit edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencileri arasında obezite prevalansının %21.3 gibi yüksek değerde olduğu ve obezite sorununun çözümü konusunda üniversitelerin beslenme konusunda öğrencileri bilinçlendirmesi ve spor imkanları sağlaması gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectBeslenmetr_TR
dc.subjectObezitetr_TR
dc.subjectBeden Kitle İndeksitr_TR
dc.subjectBeslenme Şeklitr_TR
dc.subjectKan Parametreleritr_TR
dc.subjectNutritiontr_TR
dc.subjectObesitytr_TR
dc.subjectBody Mass Indextr_TR
dc.subjectHealthtr_TR
dc.subjectDiettr_TR
dc.subjectBlood Parameterstr_TR
dc.titleÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA OBEZİTE PREVALANSI ve OLUŞUM NEDENLERİNİN SAPTANMASItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe aim of this study is to determine the prevalance of obesity and its causal factors among the university students attending in the İstanbul Aydın University. A survey-poll with 63 questions including the topics about nutrional habits, daily diets and physical activites was conducted. The students were required to bring some metabolic blood parameters, and their body mass index (BMI) were measured. Totally 169 students (136 female and 33 male) were involved in this study. Depending on BMI data 21.3% of the students were categorized as obese, 31.3% as pre-obese, 45.6% as normal, and 1.8% as well as lean. Based on these facts the existence of any correlation between blood parameters and BMI was statistically examined. According to statistical analysis a positive correlation was obtained between BMI and Aspartate Aminotransferase (p<0.01), Alanine Aminotransferase (p<0.01), Triglyceride (p<0.01), Serum Iron (p<0.05), Free Triiodothyronine (p<0.05), Thyroid Stimulating Hormone (p<0.05) whereas there was a negative correlation between BMI and HDL Cholesterol (p<0.01). It was found that obesity has a close relationship with nutritional habits, lifestyle, and lack of movement even though based on these facts coversely the majority of the students are not interested in any physical activity, but have over-feeding habits, especially fast-foods with defensive argument of stressful exam periods. In conclusion, universities must urgently develop new policies of physical activity for all the students in order to lower the significantly higher rate of obesity (21.3%) to the health level among the university students.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber68tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329417.pdfTez Dosyası1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.