Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1746
Başlık: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA OBEZİTE PREVALANSI ve OLUŞUM NEDENLERİNİN SAPTANMASI
Yazarlar: Kazma, Erinç
Anahtar kelimeler: Beslenme
Obezite
Beden Kitle İndeksi
Beslenme Şekli
Kan Parametreleri
Nutrition
Obesity
Body Mass Index
Health
Diet
Blood Parameters
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu araştırmada İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri arasında obezite prevalansı ve oluşum nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. Öğrencilere beslenme alışkanlıkları, günlük diyetleri ve fiziksel aktiviteleri kapsayan 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerden bazı kan parametreleri sonuçları istenmiştir. Araştırmaya 136 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 169 öğrenci katılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Buna göre öğrencilerin %21.3’ünün obez, %31.3’ünün pre-obez, %45.6’sının ideal ve %1.8’inin zayıf olduğu saptanmıştır. Araştırmada BKİ ile bazı kan parametreleri arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. BKİ ile Aspartat Aminotransferaz (p<0.01), Alanin Aminotransferaz (p<0.01), Trigliserid (p<0.01), Serum Demiri (p<0.05), Tiroid Stimüle Edici Hormon (p<0.05), Serbest Triyodotironin (p<0.05) arasında istatistiksel olarak pozitif; buna karşın HDL kolesterol (p<0.01) ile arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Obezite ile beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve fiziksel hareketsizlik arasında yakın bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir bölümünün spor yapmadıkları, sınav döneminde stres nedeniyle daha fazla yemek yedikleri ve genelde fast food tarzı yiyecekler tercih etikleri tespit edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencileri arasında obezite prevalansının %21.3 gibi yüksek değerde olduğu ve obezite sorununun çözümü konusunda üniversitelerin beslenme konusunda öğrencileri bilinçlendirmesi ve spor imkanları sağlaması gerektiği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1746
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
329417.pdfTez Dosyası1.41 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.