Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1746
Title: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA OBEZİTE PREVALANSI ve OLUŞUM NEDENLERİNİN SAPTANMASI
Authors: Kazma, Erinç
Keywords: Beslenme
Obezite
Beden Kitle İndeksi
Beslenme Şekli
Kan Parametreleri
Nutrition
Obesity
Body Mass Index
Health
Diet
Blood Parameters
Issue Date: 2013
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırmada İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri arasında obezite prevalansı ve oluşum nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. Öğrencilere beslenme alışkanlıkları, günlük diyetleri ve fiziksel aktiviteleri kapsayan 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerden bazı kan parametreleri sonuçları istenmiştir. Araştırmaya 136 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 169 öğrenci katılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Buna göre öğrencilerin %21.3’ünün obez, %31.3’ünün pre-obez, %45.6’sının ideal ve %1.8’inin zayıf olduğu saptanmıştır. Araştırmada BKİ ile bazı kan parametreleri arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. BKİ ile Aspartat Aminotransferaz (p<0.01), Alanin Aminotransferaz (p<0.01), Trigliserid (p<0.01), Serum Demiri (p<0.05), Tiroid Stimüle Edici Hormon (p<0.05), Serbest Triyodotironin (p<0.05) arasında istatistiksel olarak pozitif; buna karşın HDL kolesterol (p<0.01) ile arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Obezite ile beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve fiziksel hareketsizlik arasında yakın bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir bölümünün spor yapmadıkları, sınav döneminde stres nedeniyle daha fazla yemek yedikleri ve genelde fast food tarzı yiyecekler tercih etikleri tespit edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencileri arasında obezite prevalansının %21.3 gibi yüksek değerde olduğu ve obezite sorununun çözümü konusunda üniversitelerin beslenme konusunda öğrencileri bilinçlendirmesi ve spor imkanları sağlaması gerektiği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1746
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329417.pdfTez Dosyası1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.