Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1741
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYanar, Muhsin-
dc.date.accessioned2019-05-07T12:20:31Z-
dc.date.available2019-05-07T12:20:31Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1741-
dc.description.abstractThis study investigates the effect of mass media authentic materials on EFL students’ success in listening and speaking accurately and fluently. Two elementary level classes of the English Preparatory School were chosen randomly as the subjects of this study. There were 40 students grouped into two, one as experimental and the other as control. The subjects in the experimental group studied mass media authentic materials designed for them only. The subjects in the control group studied the standard curriculum. Besides, to get to know the students better and observe their common perspectives towards listening and speaking, an attitude questionnaire was given to both groups at the beginning and a similar one was given to the experimental group at the end of the study to determine whether the students have developed a positive attitude or not. The Hypothesis put forward for this study was; ‘if I use authentic mass media tools such as television, radio, films, videos, songs, and teach the expressions used in daily life, my students will pick up the colloquial language and will be able to use them’. Data was gathered from two examination results and tests. As a result of data analysis, a statistically significant difference has been found between the scores of the first and the second examinations and tests. When the scores were analyzed, the findings indicated that mass media authentic materials were effective in foreign language listening and especially speaking skills development and these techniques raised awareness on how to speak accurately and fluently in a foreign language.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectEFLtr_TR
dc.subjectELTtr_TR
dc.subjectL1tr_TR
dc.subjectL2tr_TR
dc.subjectFLtr_TR
dc.subjectMass mediatr_TR
dc.subjectAuthentic materialstr_TR
dc.subjectEFL, ELT, L1, L2, FL, kitle iletişim, otantik materyaltr_TR
dc.titleTHE ROLE OF MASS MEDIA TOOLS ON EFL SPEAKING SKILLStr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolBu çalışma, kitle iletişim araçlarının, İngilizce öğrencilerinin dinleme ve konuşma derslerinde göstermiş oldukları doğruluk ve akıcılıktaki başarı etkisini araştırır. Katılımcılar, İngilizce hazırlık sınıflarından rastgele seçilen başlangıç seviyesi öğrencileridir. Biri deney grubu diğeri kontrol grubu olmak üzere 40 kişiden oluşan iki grup oluşturulmuştur. Deney grubundaki öğrenciler kendileri için düzenlenmiş kitle iletişim araçlarından oluşan program ile, kontrol grubu ise, standard programla çalışmıştır. Ayrıca, öğrencileri daha iyi tanımak ve dinleme ve konuşma derslerine olan bakış açılarını anlamak için, çalışmanın başında tutum anketi uygulanmıştır. Öğrencilerin olumlu bir tutum geliştirip geliştirmediklerini saptamak amacıyla, deney grubuna çalışmanın sonunda benzer bir diğer tutum anketi daha uygulanmıştır. Çalışma, televizyon, radyo, filmler, videolar, şarkılar gibi kitle iletişim araçları kullanılır ve günlük ifadeler öğretilirse, öğrenciler günlük dili anlar ve kullanır, hipotezinden yola çıkar. Veriler, iki sınav sonucundan ve testlerden elde edilmiştir. Sınav sonuçları doğrultusunda, birinci ve ikinci sınav ve test sonuçlarında ciddi fark gözlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, kitle iletişim araçlarının, yabancı dilde dinleme ve özellikle konuşma becerileri gelişiminde ve daha doğru ve akıcı konuşma farkındalığı kazandırılması üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber57tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331885.pdfTez Dosyası994.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.