Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1731
Title: YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ – KÜÇÜKÇEKMECE SEFAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ
Authors: Kaya, Fatmanur
Keywords: Kültür
Küresel
Kültür Merkezi
Sosyal Sorumluluk
Sefaköy Kültür Merkezi
Culture
Global
Cultural Center
Social Responsibility
Sefakoy Cultural Center
Issue Date: 2013
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Dünyadaki bazı değişimleri ve dönüşümleri kapsayıcı bir şekilde kavram olarak ifade eden küreselleşme, ekonomi, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda göstermekte olduğu etkileri yerel yönetimler düzeyinde de kendini hissettirmektedir. 1990’lardan sonra yoğunlaşan küreselleşmenin etkisiyle yönetim anlayışında da önemli değişimler meydana gelmektedir. Devletin küçültülmesi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması tartışmalarında da yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli olarak halkın beklentilerine uygun hale gelerek sunulması ve halka en yakın birimler olarak öne çıkarılmaktadır. Gelişmekle beraber küreselleşme aynı zamanda yerelleşme süreci, dünyada desantralizasyon (yerelleşme) durumlarını gündeme getirebilmektedir, küresel faktörlerin de destekleriyle bu durumlar sonucunda merkezi yönetimden yerel yönetimlere görevler devredilerek, yerel yönetimlerin işlevlerinde önemli dönüşümlere yol açılabilmektedir. Yerel yönetimlerin örgütlenme yapılarında, ekonomik ve sosyal işlevlerinde, hizmet sunum yöntemlerinde, katılımcı mekanizmalarında, mali yapılarında, denetim ve özerkliklerinde, sorumluluk ve hesap verebilirlik anlayışlarında değişimler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Sefaköy Kültür Merkezi örneğinden hareketle bu unsurlara değinilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1731
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331881.pdfTez Dosyası974.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.