Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1724
Title: 21 NO’LU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI KAPSAMINDA KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA
Authors: Yılmaz, Sibel
Keywords: Kur Farkları
Finansal Tablo
Yabancı İşlem, 21 No’lu Muhasebe Standardı
Yabancı İşlem
Foreign Exchange Rates
Financial Statement
Foreign Operation
Accounting Standard No 21
Issue Date: 2013
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış, işletmelerin yaptıkları ticari faaliyetler artmıştır. Bu gelişmeler sonucu kaliteli, anlaşılabilir ve ortak bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyulmuş, her işletmenin farklı uyguladığı muhasebe politikaları ve bu politikalara göre hazırladıkları finansal tabloların uluslararası kabul görmüş standartlara dayanılarak hazırlanması gerekmiştir. Bu amaçla dünyada Uluslararası Finansal Raporlama Standartları oluşturulmuş, Türkiye de bu standartları uygulamayı kabul etmiştir. 2013 yılından itibaren muhasebe kayıtları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre tutulacaktır. 21 nolu Türkiye Muhasebe Standardı, geçiş yapılacak bu standartlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. 1983 yılında yayınlanan döviz kuru değişimlerinin finansal tablolara etkileri ile ilgili IAS 21 standardı, 1993 yılından itibaren çeşitli değişiklikler görerek günümüze kadar gelmiştir. Türkiye’de TMS 21 adını alan Kur Değişim Etkileri Standardı 31.12.2005 tarihinde yayınlanmış olup, kur değişimlerinin muhasebeleştirilmesi konusunda atılmış önemli bir adımdır. Uluslararası faaliyetlerin ve yabancı sermaye hareketlerinin giderek artması dövize dayalı işlemlerin, dolayısıyla kur farklarının artmasına neden olmuş, bu bağlamda TMS 21’in de önemi artmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1724
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331145.pdfTez Dosyası970.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.