Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1707
Title: LİDERLİK KURAMLARI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK KURAMI’NIN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
Authors: Dikmen, Bahar
Keywords: Liderlik
Liderlik Kuramları
Dönüştürücü Liderlik Kuramı
Örgütsel Bağlılık
Leadership
Leadership Theories
The Theory of Transforming (Converting) Leadership
Organizational Loyalty
Issue Date: 2012
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Lider; insanların amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde, onlara ilham veren, eylemlerini hayata geçirme eğilimlerini motivasyon yoluyla tetikleyen, ortak eylem konusunda sinerjik güç yaratmalarını sağlayan ve tüm bunları yaparken ussal, planlı, analitik düşünen, bir takım oluşturarak; koşullara, materyallere, izleyicilerin yapısına ve faaliyetin doğasına uyumu misyon edinen ve tasarladığı vizyonu onlara benimsetip, büyük bir güven ortamı içerisinde amaçlara yürümede harekete geçirici gücü karizma ve zihni dehası ile elinde bulunduran kişidir. Liderliğin kazanımına ilişkin olarak yapılmaya başlanan araştırmalar, zaman içerisinde liderin hangi koşullarda, ne tarz bir yönetim stilini benimseyerek başarılı olabileceği üzerine odaklanmıştır.Süre gelen araştırmalar içerisinde bilhassa 1978 yılında Burns’un çalışmalarıyla geniş bir yankı bulan “Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımı” değişen koşullara uyumu hedef alması ve günümüzün en önemli ihtiyacı olan değişimi işlemesi nedeniyle diğer yaklaşımlara göre daha geniş bir yankı bularak, sosyal bilimler alanında en çok araştırılan konulardan biri halini almıştır. Değişimi yönetme konusunda örgütsel manada gerekli diğer bir unsur da kuşkusuz, çalışanlar ve algıladıkları örgütsel bağlılık düzeyleridir. Yapılan çalışmada dönüştürücü liderliğe ilişkin ”İlham Veren Motivasyonu ile Ekip Ruhu Kazandırma” “Vizyoner Bakış Açısı ve Uygun Rol Model Tarzı ile Amaç Bütünlüğü Sağlama” ve “Yüksek Başarı Beklentisi ile Entelektüel Teşvik Sağlamak” olmak üzere üç faktör elde edilmiştir. Bu açıdan yaklaşılan “Dönüştürücü Liderlik” ve “Örgütsel Bağlılık” algı düzeyleri arası ”İlham Veren Motivasyonu ile Ekip Ruhu Kazandırma” boyutu ile Örgütsel Bağlılık arasında düşük bir korelasyon bulunmaktadır. Ayrıca demografik veriler ile yapılan karşılaştırmalar sonucu “Vizyoner Bakış Açısı ve Uygun Rol Model Tarzı ile Amaç Bütünlüğü Sağlama” ile çalışma süresi arasında ilişki bulunurken, “Vizyoner Bakış Açısı ve Uygun Rol Model Tarzı ile Amaç Bütünlüğü Sağlama”ile ücret, yaş ve örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1707
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331111.pdfTez Dosyası2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.